Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1770. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2002, stran 3646.

Na podlagi 16. in 120. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2002
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Veržej na dan 31. 12. 2001 znaša 141.266 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Veržej znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 11.301 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od v˙˙dnosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 9.889 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega˙˙olepa, in znaša:
– v naselju mestnega značaja (Veržej) 1% ali 1.413 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1.130 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka˙˙ega člena, v primeru da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega ure˙˙enja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-277/02
Veržej, dne 14. marca 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost