Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1767. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2001, stran 3643.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. člena sprememb in dopolnitev statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01) je Občinski svet občine Turnišče na 18. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2001, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali 523,490.402,71 SIT.
Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali 446,168.741,82 SIT.
Presežek prihodkov znaša 77,321.660,89 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2001 v višini 77,321.660,89 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2002.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 18/02-4
Turnišče, dne 8. aprila 2002.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče za leto 2001 kot priloga odloku
----------------------------------------------------------------
Prihodki                           SIT
----------------------------------------------------------------
I.   Davčni prihodki              109,711.684,82
II.  Nedavčni prihodki             112,726.023,11
III.  Kapitalski pirhodki              449.537,00
IV.  Transferni prihodki            217,212.865,00
V.   Prenesena sredstva             83,390.292,78
    Skupaj prihodki              523,490.402,71
    Odhodki
I.   Tekoči odhodki               42,544.567,68
II.  Tekoči transferi              130,377.246,07
III.  Investicijski odhodki            6,215.632,53
IV.  Investicijski transferi          178,195.326,10
V.   Skupaj drugi odhodki            88,835.969,44
    Skupaj odhodki               446,168.741,82
    Presežek prihodkov nad odhodki       77,321.660,89
----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost