Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1763. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2001, stran 3608.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 31. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2001 izkazuje:
-----------------------------------------------------------------------
                                 v SIT
       Bilanca prihodkov Račun finančnih   Račun financiranja
          in odhodkov terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------------
Prihodki    1,717.242.136,19          –
Odhodki    1,690.361.444,69          –    25,080.007,20
Presežek     26,880.691,50          –
Primanjkljaj                   –    25,080.007,20
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Sevnica za leto 2001 izkazuje:
– prenos sredstev iz leta 2000 v višini 7,047.667,24 SIT,
– prihodke v višini 6,004.268 SIT,
– odhodke v višini 12,736.947,66 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki 314.987,58 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2001 v višini 1,800.684,30 SIT se prenese v splošni sklad.
5. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada se prenese v rezervni sklad proračuna Občine Sevnica za leto 2002 in se uporabi za namene določene v 48. členu zakona o javnih financah.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0001/02
Sevnica, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost