Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1760. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2001, stran 3603.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič na seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2001
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2001 izkazuje:
------------------------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov   Račun finančnih       Račun
            in odhodkov SIT terjatev naložb SIT financiranja SIT
------------------------------------------------------------------------------
Prihodki         463,412.731,36     2,019.971,45    30,000.000
Odhodki         491,078.192,90
Izvenbilančna evidenca   2,584.570,94
Presežek                     2,019.971,45    30,000.000
Primanjkljaj       30,250.032,48
------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 1,769.938,97 SIT se poveča stanje na računu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-02/2002-4
Semič, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost