Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2001, stran 3603.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US) je Občinski svet občine Rogatec na 23. redni seji dne 4. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
– prihodke                   466,634.919 SIT,
– odhodke                    496,413.259 SIT,
– finančne terjatve in naložbe           712.811 SIT,
– presežek odhodkov               30,491.151 SIT.
3. člen
Splošni sklad Občine Rogatec se zmanjša za presežek odhodkov nad prihodki v znesku 30,491.151 SIT.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-19/02
Rogatec, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost