Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1757. Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina, stran 3602.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) in 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) ter v skladu z določbami pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rogaška Slatina, (Uradni list RS, št. 100/99.
2. člen
V tretji alinei, 3. člena se za besedo » diskoteke« doda besedilo: »nočni bari oziroma nočni klubi in bari v igralnicah«.
Doda se novi drugi odstavek, ki glasi:
»Nočni bar, ki je zaprtega tipa (vstop omejen, možen samo z ustnim dovoljenjem vodje obrata) in ki zagotavlja neslišnost izven lastnih prostorov, kar je dokazljivo z meritvijo slišnosti, ki jo je dolžan predložiti strokovnim službam Občine Rogaška Slatina, lahko določi podaljšani obratovalni čas tudi po 3. uri.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0003-03/02
Rogaška Slatina, dne 9. aprila 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost