Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1755. Odlok o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček, stran 3601.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 36. seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček
1. člen
Ta odlok določa obliko in višino takse zaradi onesnaževanja vode, tal in zraka, ki je povzročena Občini Postojna, v kateri se nahaja vojaško vadišče Poček.
2. člen
Višina takse se določi glede na obseg vojaškega vadišča in znaša 500.000 SIT/ha letno.
Taksa je izvirni prihodek proračuna Občine Postojna.
3. člen
Zavezanec za plačilo takse je onesnaževalec – Ministrstvo za obrambo RS.
4. člen
V taksi so zajeta nadomestila:
– za hrup, ki je prekomeren vse leto,
– za onesnaževanje zraka, v katerem so plini, ki nastanejo zaradi javnih in drugih posledic delovanja eksplozivnih teles in zaradi strupenih snovi,
– za trde odpadke, ki ostanejo v tleh kot posledica vojaških vaj,
– zaradi nastajanja tresljajev, ki so prekomerni vse leto,
– zaradi onesnaževanja vode.
5. člen
Takso odmeri Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna z odločbo, izdano v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
6. člen
V letu 2002 se taksa odmeri v deležu letne takse glede na število mesecev, ki ostanejo do konca leta 2002 od uveljavitve odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-2/02
Postojna, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost