Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1742. Sklep o višini sorazmernega deleža komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v obrtni coni Novi Jork - I. faza, stran 3586.

Na podlagi 42. in 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), četrtega odstavka odloka o komunalnem prispevku v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 36/02) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 29. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o višini sorazmernega deleža komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v obrtni coni Novi Jork – I. faza
I
S tem sklepom se določa način ugotovitve in višina izhodiščne cene sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v obrtni coni Novi Jork I. faza, za katero se obračunava plačilo sorazmernega dela stroškov (komunalni prispevek) na podlagi 2. člena ter drugega odstavka 7. člena odloka o komunalnem prispevku v Občini Markovci.
II
Višina sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi objekti javne infrastrukture se določi le za objekte kanalizacije in čistilne naprave skladno s programom opremljanja stavbnih zemljišč v Obrtni coni Novi Jork I. faza.
III
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka po tem sklepu plačajo delež stroškov komunalne opremljenosti iz drugega odstavka tega slepa, tako da je cena komunalnega prispevka po tem sklepu 219,86 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
IV
Višina komunalnega prispevka po tem sklepu je dokončna, ne glede na zaključni račun investicije. Morebitna razlika, ki bi nastala po zaključnem računu, se pokrije iz občinskega proračuna.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/02-73-1
Markovci, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost