Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1737. Sklep o dopolnitvi sklepa o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3583.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 18. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
V sklepu o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 50/01) se 4. člen dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja je mogoče le v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji zavoda.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-53
Ljubljana, dne 18. marca 2002
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost