Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1736. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3582.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 18. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
V sklepu o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 40/01) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik leži na območju naslednjih parcel: del parcele št. 1069 in parcele št. 1059/1, 1059/2, 1060, 1061, 1063, 1064, 1074/1, 1074/3, 1075, 1076, 1077, 1078/1, 1078/4, 1078/5, 1078/6, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086/1, 1087, 1089, 1149/1, 1151, 1162/1, 1162/2, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174/1, 1174/2, 1179 in 1180, vse k.o. Stanežiče.«
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Varstveni režim za spomenik:
S prvim varstvenim režimom varujemo le del spomenika (del parc. št. 1069, 1074/1, 1089, 1087, 1086/1, 1085, 1084, 1081, v celoti parc. št. 1077, 1076, 1075 in del parc. št. 1064, 1165 in 1164, vse k.o. Stanežiče). Ta zahteva popolno nespremenljivost rabe prostora, dovoljene so le znanstvene raziskave in konservatorski posegi za izboljšanje stanja ter prezentacija snovi in situ.”
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-52
Ljubljana, dne 18. marca 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost