Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1735. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3582.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 18. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
V sklepu o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 40/01) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik leži na območju naslednjih parcel: 404 in 405, vse k. o. Gameljne; 814, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 817/3, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 819, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 822/1, 822/2, 822/3, 823/1, 823/2, 823/3, 833/1, 833/2, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 838, 839, 844 in 845, vse k. o. Rašica.«
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Varstveni režim za spomenik:
S prvim varstvenim režimom varujemo del spomenika, ki obsega parc. št. 833/1, 834, 835, 836 in 837/1, vse k.o. Rašica. Ta zahteva popolno nespremenljivost rabe prostora, dovoljene so le znanstvene raziskave in konservatorski posegi za izboljšanje stanja ter prezentacija snovi in situ.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-51
Ljubljana, dne 18. marca 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost