Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1732. Sklep o razglasitvi železniških delavnic v Šiški in postajnega poslopja železniške postaje Ljubljana-Šiška za kulturna spomenika lokalnega pomena, stran 3580.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana 36. seji dne 18. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o razglasitvi železniških delavnic v Šiški in postajnega poslopja železniške postaje Ljubljana–Šiška za kulturna spomenika lokalnega pomena
1. člen
Za kulturna spomenika lokalnega pomena se razglasita naslednji enoti dediščine:
– Ljubljana – Železniške delavnice v Šiški (EŠD 405);
– Ljubljana – Postajno poslopje železniške postaje Ljubljana - Šiška (EŠD 9466).
Enoti se razglasita za kulturna spomenika lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega, arhitekturnega in tehniškega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturna spomenika lokalnega pomena:
Železniške delavnice v Šiški so edini in najstarejši ohranjeni kompleks kurilnice in železniških delavnic v Sloveniji. Najstarejši objekti izvirajo iz zadnje četrtine 19. in prve polovice 20. stoletja: rotunda z železno strešno konstrukcijo v starejšem delu, okretnica, stara orodjarna, stara kurilnica, staro upravno poslopje in livarna ter nepremično dvigalo italijanskega porekla iz časa prve svetovne vojne.
V sklop kulturnega spomenika železniških delavnic sodi tudi spomenik železničarjem, padlim v drugi svetovni vojni, postavljen v urejen park, in postajno poslopje železniške postaje Ljubljana - Šiška iz 1870, ob kateri so bile zgrajene železniške delavnice.
3. člen
Železniške delavnice v Šiški obsegajo parcele št.: 1419 (del), 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1441, 1453/1 (del), vse k.o. Spodnja Šiška.
Postajno poslopje Ljubljana Šiška obsega parceli št. 1418, 1453 (del), obe k.o. Spodnja Šiška.
Meji spomenikov sta vrisani na katastrski karti v merilu 1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivni območji spomenikov sta vrisani na topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnike kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Za kulturna spomenika velja varstveni režim, ki se nanaša na celoto in posamezne dele spomenikov.
Varstveni režim določa varovanje in prenovo kompleksa železniških delavnic z najstarejšimi objekti in postajnega poslopja železniške postaje Šiška v celoti in izvirnosti in dovoljuje:
– posege, katerih cilj je redno vzdrževanje in obnova objektov oziroma vzpostavitev stanja v skladu z originalnimi načrti;
– prenovo objektov, potrebnih za izvajanje nove muzejske funkcije Železniškega muzeja, vendar le v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem zavoda.
5. člen
Za vsak poseg v spomenikih in njunih vplivnih območjih je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenikov ali njunih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-6/01-49
Ljubljana, dne 18. marca 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost