Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1723. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje, stran 3570.

Na podlagi 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje
1. člen
V pravilniku o načinu pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 52/98 in 23/99), se v 10. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Izjemoma se dovoli najem zemljišča za določen čas za dobo do 10 let, kolikor dejavnost, ki se bo izvajala na teh površinah sovpada z namensko rabo prostora, definirano v prostorskem planu Občine Kočevje.
O izjemi določeni v drugem odstavku tega člena na predlog občinske uprave odloči župan.“
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 463-48/01-144
Kočevje, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost