Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1722. Sklep o prepovedi izgradnje novih parkirnih prostorov za tovorna vozila na določenih območjih v Občini Kočevje, stran 3570.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US), 21. in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o prepovedi izgradnje novih parkirnih prostorov za tovorna vozila na določenih območjih v Občini Kočevje
1. člen
S tem sklepom se prepove izgradnja novih parkirnih prostorov za tovorna vozila nad 3,5t dovoljene teže, na območju naslednjih naselij: Breg pri Stari Cerkvi, Cvišlerji, Črni potok, Dolga vas, Dolnje Ložine, Gorenje, Gornje Ložine, Srednje Ložine, Nove Ložine, Konca vas, Slovenska vas, Klinja vas, Koblerji, Stara Cerkev, Kočevje, Šalka vas, Livold, Mahovnik, Mlaka pri Kočevju, Mrtvice pri Stari Cerkvi, Mozelj, Zajčje polje in Željne.
Na območju navedenih naselij iz prvega odstavka, je možna gradnja novih parkirnih prostorov za tovorna vozila nad 3,5t dovoljene teže, le v sklopu proizvodnih con.
2. člen
Na območju Občine Kočevje se v sklopu naselij dovoljuje gradnja do dveh individualnih parkirnih prostorov, na zemljišču investitorja, v kolikor gre za tovorna vozila do dovoljene teže 3,5 t.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/98-141
Kočevje, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost