Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP 5 - za območje Dirmajerjev hrib, stran 3564.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97 in 70/00 ter odločbe – US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 19. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka PUP 5 – za območje Dirmajerjev hrib
1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev PUP 5 – za območje Dirmajerjev hrib v Hrastniku.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih sejne sobe upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5 v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Direkciji za prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v prostorih Brodarskega društva, Podkraj 67 za krajane KS Steklarna in vse občane Občine Hrastnik.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-3/01
Hrastnik, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost