Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1708. Sklep o prenehanju funkcije člana občinskega sveta, stran 3557.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa, da je članu občinskega sveta skladno s šesto alineo prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) prenehal mandat, je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne 19. 2. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Mihaela Luzarja, člana občinskega sveta, ki mu je prenehala funkcija člana občinskega sveta na podlagi ugotovitve, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz šeste alinee 37.a člena zakona o lokalni samoupravi, nadomesti naslednji kandidat z liste obrtnikov in podjetnikov, ki je po ugotovitvah občinske volilne komisije Egidij Jarc, roj. 21. 7. 1951, stan. Soteska 13, Straža pri Novem mestu.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/237/02-03
Dolenjske Toplice, dne 19. februarja 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost