Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1693. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 3525.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina                  cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m3 letno              100,55
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno          64,14
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno         63,53
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno        62,30
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1. 2001, 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od 1. 4. 2002 oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi povišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 4. 2002.
V zgoraj oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v višini 5,70 SIT/m3. Taksa se ne zaračuna, ko Energetika Celje d.o.o. koristi dovoljenje za porabljene količine, ki niso obremenjene s takso. Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 12. aprila 2002.
Direktor
Javega podjetja, d.o.o.
Energetika Celje
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost