Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1691. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin, stran 3524.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 28. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
1. člen
V 2. členu pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnine (Uradni list RS, št. 66/99) se besedilo »Stanovanjski sklad občine Celje« nadomesti z besedilom »Nepremičnine Celje d.o.o.«. To besedilo se v ustreznih sklonih nadomesti tudi v vseh členih tega pravilnika, kjer se pojavlja.
2. člen
V 29. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Če je poslovni prostor predviden za rušenje in ga ima najemnik v najemu za določen čas, poslovni prostor pa je v skladu z metodologijo o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš (Uradni list RS, št. 25/81) ovrednoten z manj kot 200 točkami, se lahko najemnina zniža za največ 50% izhodiščne mesečne najemnine.«
3. člen
Spremeni se 35. člen, ki odslej glasi:
»O znižanju najemnine iz 29., 30. in 34. člena odloča strokovna služba družbe Nepremičnine Celje d.o.o., o znižanju najemnine iz 31. in 32. člena odloča župan Mestne občine Celje, o znižanju najemnine iz 33. člena pa komisija.«.
4. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33101/002/2002
Celje, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost