Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1689. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2001, stran 3521.

Na podlagi 96., 97., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2001
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
                               SIT
– skupne prihodke proračuna           6.338,790.953,80
– skupne odhodke proračuna           6.151,618.291,50
– presežek prihodkov nad odhodki         187,172.662,30
– skupni primanjkljaj iz računa
finančnih terjatev in naložb           –200,411.174,03
– zmanjšanje sredstev na računih
iz računa financiranja               –2,507.108,02
– stanje sredstev na računih
31. 12. 2001                   –15,745.619,75
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2001, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka, vendar se ne objavljajo v Uradnem listu RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40100/0001/97
Celje, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost