Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1665. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer, stran 3456.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer, št. 13-05/96 z dne 25. 9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer je izdelan v treh izvodih za 4294,85 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej, oziroma v katastrskih občinah Vučja vas, Bučečovci, Stara Nova vas, Bunčani, Veržej, Iljaševci, Križevci, Grlava, Krištanci, Krapje, Mota, Cven, Babinci, Noršinci, Lukavci, Ključarovci, Boreci, Logarovci, Precetinci, Kuršinci, Berkovci, Bolehnečici, Bučkovci, Drakovci, Moravci, Godemarci, Radoslavci, Branoslavci, Cezanjevci, Ljutomer, Kamenščak, Stara cesta, Desnjak, Mekotnjak, Radomerje, Gresovščak, Plešivica, Ilovci, Slamnjak, Rinčetova graba, Nunska graba, Presika, Stročja vas, Pristava, Globoka, Veščica, Razkrižje, Šafarsko, Gibina in Zasadi.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radenci, Prešernova 11, Ljutomer, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-3/00
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost