Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1664. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo, stran 3456.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo, št. 14-05/95 z dne 7. 12. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo je izdelan v treh izvodih za 5266,62 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kraško, v Občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Kilovče, Ratečevo brdo, Knežak, Bač, Koritnice, Šembije, Mereče, Podstenje, Topolc, Trnovo, Ilirska Bistrica, Jasen, Vrbovo, Jablanica, Trpčane in Podgraje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4, Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-6/00
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost