Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1663. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora, stran 3455.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora, št. 06-17/97 z dne 30. 1. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora je izdelan v treh izvodih za 3250,62 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v Občini Ribnica, oziroma v katastrskih občinah Zamostec, Jurjevica, Ribnica, Prigorica, Dane, Dolenja vas in Rakitnica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, Ribnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-6/18-98
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost