Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1662. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko, stran 3455.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko, št. 13-06/97 z dne 26. 2. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko je izdelan v treh izvodih za 3614,85 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Tišina, Cankova in Beltinci, oziroma v katastrskih občinah Zenkovci, Beznovci, Topolovci, Cankova, Skakovci, Strukovci, Puževci, Lemerje, Brezovci, Predanovci, Gorica, Puconci, Ivanci, Mlajtinci, Lukačevci, Rakičan, Murska Sobota, Noršinci, Martjanci, Nemčavci, Markišavci, Polana, Černelavci, Veščica, Kupšinci, Vanča vas, Rankovci, Borejci, Krajna, Gederovci, Sodišinci, Murski Petrovci, Petajnci, Tišina, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Satahovci, Krog, Bakovci, Gančani, Lipa, Beltinci, Bratonci, Lipovci, Dokležovje, Ižakovci in Melinci.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-4/00
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost