Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1661. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica, stran 3454.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica, št. 04-84/96 z dne 28. 12. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica je izdelan v treh izvodih za 4504,72 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Vrhnika in Borovnica, oziroma v katastrskih občinah Verd, Borovnica, Breg in Zabočevo.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bistra-Borovnica.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/27-99
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost