Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1660. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško, stran 3454.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško, št. 14-01/95 z dne 5. 12. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško je izdelan v treh izvodih za 5045,55 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kraško, v občinah Miren–Kostanjevica in Nova Gorica, oziroma v katastrskih občinah Nova vas, Sela na Krasu, Vojščica, Lipa, Temnica, Kostanjevica na Krasu, Opatje selo, Miren, Vrtoče, Renče, Gradišče, Dornberk in Branik.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-5/00
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost