Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1659. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log, stran 3453.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log, št. 03-10/96 z dne 28. 12. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log je izdelan v treh izvodih za 5728,16 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kranj, v Občini Železniki, oziroma v katastrskih občinah Danje, Sorica, Leskovica, Davča in Zali log.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Železniki, Trnje 7, Železniki, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-3/10-99
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost