Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1658. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla, stran 3453.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla, št. 12-15/99 z dne 11. 9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla je izdelan v treh izvodih za 2849,71 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Maribor, v Občini Podvelka, oziroma v katastrskih občinah Spodnja Kapla, Zgornji Vurmat in Ožbalt.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Podvelka, Podvelka 1, Podvelka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-5/00
Ljubljana, dne 19. marca 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost