Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002

Kazalo

1216. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007, stran 2523.

Na podlagi 49. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 86/99 – odl. US, 22/00 – ZJS in 82/01 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007
1. člen
S tem odlokom se določi operativni program varstva okolja s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljnjem besedilu: operativni program).
2. člen
Operativni program vsebuje:
– zakonska in programska izhodišča za pripravo operativnega programa,
– analizo obstoječega stanja in ugotovitev ključnih problemov,
– opredelitev ciljev z okvirno dinamiko njihovega doseganja do konca leta 2007 in
– program ukrepov z določitvijo nosilcev, časovnim načrtom izvedbe in oceno stroškov.
3. člen
Program ukrepov iz prejšnjega člena vsebuje naslednje vsebinske sklope:
– zmanjševanje količin embalaže in preprečevanje nastajanja odpadne embalaže,
– vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z odpadno embalažo,
– doseganje deležev recikliranja in predelave odpadne embalaže po posameznih vrstah materialov,
– vzpostavitev in delovanje sistema vračljive embalaže,
– preprečevanje zapostavljanja uvoženih izdelkov in oviranja trgovanja ali povzročanja motenj konkurenčnosti,
– upoštevanje standardov, izdanih v podporo izvajanju zahtev na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo,
– vzpostavljanje ekonomskih instrumentov za doseganje ciljev,
– vključevanje ciljnih javnosti,
– vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema in sistema poročanja in
– spremljanje in nadzor nad izvajanjem operativnega programa.
4. člen
Za izvajanje operativnega programa so na osnovi naraščajočih količin odpadne embalaže do konca leta 2007 in stroškov vzpostavitve in delovanja sistema ravnanja z odpadno embalažo ocenjeni stroški v višini okrog 55 milijard SIT.
Iz državnega proračuna se do konca leta 2007 nameni predvidoma skupaj 220 milijonov SIT, in sicer zlasti na področju oblikovanja politike, dodatne institucionalne organiziranosti, spremljanja in nadzora izvajanja programa ter vključevanja ciljnih javnosti.
5. člen
Operativni program je kot priloga sestavni del tega odloka.
Tabelarni prikaz programa ukrepov je kot priloga sestavni del operativnega programa.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2002-1
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina