Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1206. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj, stran 2357.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96, 43/96 in 59/01), 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, 87/01), 10. ter 60. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 29. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kebelj, ki vključuje naselja Cezlak, Kebelj, Kot na Pohorju, Lukanja, Modrič, Nadgrad, in Podgrad na Pohorju se na podlagi sprejetega investicijskega programa za investicijo novogradnja telovadnice v večnamenskem objektu na Keblju ter na podlagi opravljene javne razprave in sprejetih ugotovitev in sklepov zbora krajanov KS Kebelj z dne 13. 3. 2002, razpiše referendum o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj.
2. člen
Referendumsko vprašanje glasi:
Ali ste za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje petih let, to je od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2007, za financiranje investicije novogradnja telovadnice v večnamenskem objektu na Keblju, po stopnji 1,5% od bruto dohodka zavezanca doseženega v predpreteklem letu.
3. člen
Referendum o uvedbi samoprispevka se izvede v nedeljo, 12. 5. 2002.
4. člen
Referendum vodi Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Za datum razpisa referenduma, s katerim začno teči roki za referendumska opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 5. 4. 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi, ki bodo vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Kebelj, ki ga sestavi Občinska uprava občine Slovenska Bistrica, skladno z zakonom o samoprispevku.
7. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Slovenska Bistrica.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/29-8/2002
Slovenska Bistrica, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost