Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1204. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za območje ureditvenega načrta "Račel-Log" na Prevaljah, stran 2356.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51 /01) je Občinski svet občine Prevalje na 28. redni seji dne 11. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za območje ureditvenega načrta “Račel-Log“ na Prevaljah
I
Javno se razgrne osnutek programskih zasnov (v nadaljevanju: PZ) za območje ureditvenega načrta “Račel-Log“ na Prevaljah, kot posebna strokovna podloga prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01).
II
Pretežno namembnost območja predstavlja rekreacijsko-športno območje, dovoljena pa je še postavitev centralne čistilne naprave, sklopa stanovanjsko-poslovnih hiš, sklopa stanovanjskih hiš in območja za lokacijski načrt krožišča ob mostu čez Mežo.
III
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
Javna razgrnitev se začne prvi delovni dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
IV
V času javne obravnave lahko na javno razgrnjeni osnutek PZ podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani občani in jih posredujejo na naslov Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
V
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Prevalje v sredo, dne 3. aprila 2002, ob 15. uri, javna obravnava, ki jo organizira Občina Prevalje.
VI
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Prevalje stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek PZ v času javne razgrnitve, strokovne službe Občine Prevalje pa poskrbijo za pripravo predloga PZ.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0007/2002-10
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost