Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1203. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta "Lahovnik" na Prevaljah, stran 2355.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 28. redni seji dne 11. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta “Lahovnik“ na Prevaljah
I
Javno se razgrne osnutek programskih zasnov (v nadaljevanju: PZ) za območje Ureditvenega načrta “Lahovnik“ na Prevaljah, kot posebna strokovna podloga prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01).
II
Pretežna namembnost območja predstavlja obrtno-industirjska cona, dopustna pa je še sprememba namembnosti sklopa obstoječih individualnih stanovanjskih hiš v poslovnih namene ter izločitev ene prostostoječe stanovanjske hiše.
III
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
Javna razgrnitev se začne prvi delovni dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
IV
V času javne obravnave lahko na javno razgrnjeni osnutek PZ podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani občani in jih posredujejo na naslov Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
V
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Prevalje v sredo, dne 3. aprila 2002, ob 16.30, javna obravnava, ki jo organizira Občina Prevalje.
VI
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Prevalje stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek PZ v času javne razgrnitev, strokovne službe Občine Prevalje pa poskrbijo za pripravo predloga PZ.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0006/2002-10
Prevalje, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost