Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1196. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped, stran 2348.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96, 109/99 in 102/01) in drugega odstavka 1. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 38/97) sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 25. 2. 2002 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 27. seji dne 27. 2. 2002 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana znašajo mesečno na otroka:
----------------------------------------------------------------
Program v vrtcu                       Cena
----------------------------------------------------------------
Dnevni program I. starostnega obdobja         71.790 SIT
Dnevni program II. starostnega obdobja        47.040 SIT
Kombinirani oddelki                  53.536 SIT
Dnevni program v vzgojno-varstveni družini      71.790 SIT
Poldnevni program do 5 ur dnevno brez obrokov     37.986 SIT
Krajši program do 3 ure dnevno brez obrokov      18.682 SIT
----------------------------------------------------------------
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric znaša 140 SIT na uro.
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.850 SIT. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 1.648 SIT, kosila 5.181 SIT in popoldanske malice 1.021 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped, št. 604-2/00 z dne 23. 10. 2000 in št. 64001-7/00 z dne 22. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 110/00).
4. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-1/2002-6
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
Št. 64001-1/02
Dol pri Ljubljani, dne 27. februarja 2002.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost