Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1188. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, stran 2328.

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00 in 59/01) ter 20. in 35. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1
8. točka sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01 in 108/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Banke lahko v prvem razredu tolarskega dela upoštevajo tolarske naložbe s preostalo dospelostjo nad 180 dni, ki so v skladu s sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic razvrščene v skupino A – ne glede na obliko naložbe in ne glede na to, ali je dolžnik rezident ali nerezident, vendar največ v višini 30% vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, v drugem razredu tolarskega dela pa iste naložbe največ v višini vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju.«
2
Ta sklep začne veljati 28. 6. 2002 in se uporablja od 1. julija 2002.
Ljubljana, dne 26. marca 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost