Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2002 z dne 29. 3. 2002

Kazalo

1185. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002, stran 2302.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), minister za zdravje izdaja
P R O G R A M
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002
I
Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002 opredeljuje naslednje programe:
1. program imunoprofilakse za predšolske otroke;
2. program imunoprofilakse za učence, dijake in študente;
3. program imunoprofilakse za nabornike in vojake na služenju vojaškega roka;
4. program imunoprofilakse za osebe, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim;
5. program imunoprofilakse za druge skupine prebivalstva;
6. program imunoprofilakse in kemoprofilakse za potnike v mednarodnem prometu;
7. program kemoprofilakse proti določenim nalezljivim boleznim;
8. program imunoprofilakse in kemoprofilakse za prebivalstvo v primeru bioterorizma.
1. Program imunoprofilakse za leto 2002 za predšolske otroke
1. CEPLJENJE PROTI:
tuberkulozi
davici
tetanusu
oslovskemu kašlju
otroški paralizi
haemophilusu influenzae (tip b)
ošpicam
mumpsu
rdečkam
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
tifusu
hepatitisu A
meningokoknemu meningitisu
pnevmokoku
noricam
klopnemu meningoencefalitisu
gripi
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1.Cepljenje proti tuberkulozi
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom BCG cepiva.
Cepljenje je obvezno za otroke v prvem letu starosti.
Cepljenje novorojenčkov se opravi v porodnišnici, cepljenje otrok, rojenih izven porodnišnic, mora biti opravljeno do dopolnjenih 2 mesecev starosti.
Otroci, ki niso bili cepljeni niti v porodnišnici niti do dopolnjenih 2 mesecev starosti, morajo biti cepljeni do dopolnjenega 1 leta starosti.
Cepljenje otrok v prvem letu starosti se opravi brez predhodnega tuberkulinskega testa.
1.2. Cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju
Cepljenje se opravi s kombiniranim acelularnim cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.
1.2.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2001 od dopolnjenih treh mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2002, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku 1 do 3 mesecev.
Obvezniki, ki niso prejeli predpisanih odmerkov cepiva, prejmejo manjkajoče odmerke.
Otrokom, ki ne smejo biti cepljeni proti oslovskemu kašlju, se daje 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu v presledku 1 do 3 mesecev.
1.2.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju je obvezno za otroke, ki so že bili bazično cepljeni, in sicer 1 leto od dneva končanega popolnega cepljenja in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Otroke, ki ne smejo biti revakcinirani proti oslovskemu kašlju, se revakcinira s cepivom proti davici in tetanusu 1 leto od dneva popolnega cepljenja.
Revakcinira se z 1 odmerkom cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacijo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti otroški paralizi in haemophilusu influenzae tip b.
1.3. Cepljenje proti otroški paralizi
Bazično cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom.
1.3.1.Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2001 od dopolnjenih 3 mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2002, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti:
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Obvezniki, ki niso prejeli predpisanih odmerkov cepiva, prejmejo samo manjkajoče odmerke.
Izjemoma se cepi tudi otroke, mlajše od 3 mesecev. Indikacijo za morebitno predčasno cepljenje postavi IVZ.
1.3.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje je obvezno za otroke, ki so že bili bazično cepljeni z živim ali mrtvim cepivom, in sicer 1 leto po končanem popolnem cepljenju in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Daje se 1 odmerek živega ali mrtvega cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacijo proti otroški paralizi se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter haemophilusu influenzae (tip b).
1.4.Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti hemophilusu influenzae tip b (v nadaljevanju: Hib).
1.4.1. Bazično cepljenje je obvezno:
– za otroke, rojene v letu 2001 od dopolnjenih treh mesecev starosti dalje;
– za otroke, rojene v letu 2002, ko dopolnijo 3 mesece starosti.
V obeh primerih mora biti cepljenje končano do dopolnjenih 12 mesecev starosti.
Daje se 3 odmerke cepiva v presledku 1 do 3 mesecev:
– za zamudnike, če še niso bili cepljeni ali niso bili popolno cepljeni ali ni dokazov o opravljenem cepljenju.
Daje se število odmerkov glede na otrokovo starost. Otrokom v starosti 6 do 12 mesecev se daje 2 odmerka cepiva v presledku enega meseca, otrokom v starosti nad 12 mesecev pa le 1 odmerek.
1.4.2. Revakcinacija – ponovno cepljenje proti Hib je obvezna za otroke, ki so že bili bazično cepljeni, in sicer 1 leto od dneva končanega popolnega cepljenja (z dvema ali tremi odmerki cepiva) in za zamudnike, ki so bili popolno cepljeni, niso pa bili revakcinirani.
Revakcinira se z enim odmerkom cepiva.
Bazično cepljenje in revakcinacija proti Hib se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter otroški paralizi.
1.5. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
1.5.1. Bazično cepljenje je obvezno za otroke, rojene leta 2001 od dopolnjenih 12 mesecev dalje in mora biti opravljeno najpozneje do dopolnjenih 18 mesecev starosti. Če bo otrok obiskoval vzgojno varstveno organizacijo pred dopolnitvijo 12 mesecev, mora opraviti cepljenje pred vstopom v kolektiv. Cepijo se otroci od dopolnjenih 10 mesecev starosti.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.5.2. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno tudi za otroke, četudi so bili cepljeni, če so za to epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.6 Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z monovalentnim, živim, atenuiranim cepivom proti ošpicam.
Če IVZ oceni, da obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje proti ošpicam, je obvezno cepljenje tudi za otroke od 6 do 12 mesecev starosti.
Ti otroci morajo biti ponovno cepljeni v obdobju od 15 do 24 mesecev starosti.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.7.Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
1.7.1. Cepljenje je obvezno za otroke starejše od dveh let, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.7.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacija se opravi z 1 odmerkom cepiva po treh letih.
1.8.Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A, ki je pripravljeno za otroke.
1.8.1. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, otrok s kroničnim jetrnim obolenjem, HIV/aids, pred transplantacijo organov, kostnega mozga, postavi zdravnik specialist.
1.8.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.9. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje otrok se opravi s cepivom za ustrezno starostno skupino.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva proti meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.9.1. Indikacijo za cepljenje otrok s pomanjkanjem komplementa in otrok z anatomsko in funkcionalno asplenijo, postavi zdravnik specialist.
1.9.2.Cepljenje je obvezno tudi za otroke, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi tudi obveznike za cepljenje.
1.10 Cepljenje proti pnevmokoku
Cepljenje otrok se opravi s cepivom za ustrezno starostno skupino.
Indikacijo za cepljenje otrok proti pnevmokoku postavi zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za otroke, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvorfistulo, pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
1.11. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje je priporočljivo za otroke starejše od 12 mesecev, ki so v remisiji akutne levkemije in za otroke, ki prejemajo visoke odmerke kortikosteroidov zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih bolezni. Otrok nekaj časa pred in po cepljenju ne sme prejemati kemoterapije in/ali visokih odmerkov kortikosteroidov. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.12. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu, ki je pripravljeno za otroke.
Cepljenje je priporočljivo za otroke za bivanje na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravi z 1 odmerkom cepiva po treh do petih letih.
1.13. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za otroke, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepljenje se opravi vsako jesen s številom odmerkov glede na starost otroka in predhodna cepljenja.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje otrok se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 10 mikrogramov proteina površinskega antigena v 0,5 ml cepiva.
Cepljenje je obvezno za:
– za novorojenčke HBsAg pozitivnih mater;
– otroke, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B;
– otroke na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– otroke s kroničnim jetrnim obolenjem;
– otroke s HIV/aids.
Otroci so praviloma cepljeni s tremi odmerki cepiva.
Novorojenčki HBsAg pozitivnih mater morajo biti cepljeni takoj po rojstvu oziroma v prvih 12 urah po rojstvu po shemi 0,1,2,12.
Novorojenčki HBsAg pozitivnih mater prejmejo hkrati s prvim odmerkom cepiva na dve različni mesti tudi ustrezno količino humanega imunoglobulina proti hepatitisu B.
Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za otroke, ki še niso bili cepljeni proti hepatitisu B ali so bili cepljeni nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bili pa so izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B, in sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4 odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem humanega imunoglobulina proti hepatitisu B za novorojenčke takoj po rojstvu oziroma v prvih 12 urah po rojstvu, za poškodovane otroke pa čimprej po poškodbi, če obstaja indikacija za seroprofilakso, in sicer na način ter v odmerku, ki ga predpiše proizvajalec.
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini v primeru nevarnosti za okužbo
2.2.1. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje je obvezno:
– za otroka, ki ga je ugriznila ali kako drugače ranila stekla divja ali domača žival ali žival, za katero se sumi, da je stekla;
– za otroka, ki ga je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10-dnevno veterinarsko kontrolo;
– za otroka, ki ga je ugriznil pes, mačka ali druga žival, ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je ubit ali se izgubi.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke cepiva, in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo, prejmejo poškodovani otroci hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim, dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilakso proti steklini se opravi z dajanjem 20 I.E. humanega antirabičnega imunoglobulina na kilogram telesne teže.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Otrok prejme predpisani odmerek humanega antirabičnega imunoglobulina takoj po ugotovitvi indikacije istočasno s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu v primeru nevarnosti za okužbo
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovanega otroka je obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih, nato prejme otrok le manjkajoče doze.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
Popolno postekspozicijsko cepljenje je obvezno v primeru poškodbe za otroke, ki še niso bili cepljeni proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju. Daje se 3 odmerke cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ali 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu ter v obeh primerih še 1 odmerek po 1 letu.
Poškodovani otroci, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo istočasno s prvim odmerkom cepiva – na dve različni mesti – tudi ustrezni odmerek humanega antitetanusnega imunoglobulina.
Poškodovani otroci, ki so bili v preteklosti cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bili popolno cepljeni pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilaksa proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina takoj po ugotovitvi indikacije za postekspozicijsko cepljenje.
3. POSEBNE DOLOČBE
3.1. Podatki o obveznikih
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja obvezno cepljenje, prejema od Ministrstva za notranje zadeve, Oddelek za registracijo prebivalstva, preko območnega zavoda za zdravstveno varstvo mesečno podatke o novorojencih ter o doseljenih, odseljenih in umrlih otrocih do dopolnjenih 5 let starosti. Podatke prejema, zbira in o njih poroča s pomočjo enotnega računalniškega programa.
3.2. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje predšolskih otrok je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa iz državnega proračuna.
Stroške za nabavo in distribucijo cepiva, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje, poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno IVZ.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z navodilom, ki ga izda minister za zdravje.
Neobvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu plača uporabnik oziroma organizator bivanja na endemskem območju.
2. Program imunoprofilakse za šolsko leto 2002/03 za učence, dijake in študente
1. CEPLJENJE PROTI:
ošpicam
mumpsu
rdečkam
davici
tetanusu
otroški paralizi
hepatitisu B
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
tifusu
klopnemu meningoencefalitisu
hepatitisu A
pnevmokoku
meningokoknemu meningitisu
noricam
gripi
haemophilusu influenzae (tip b)
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
1.1.1. Revakcinacija – ponovno cepljenje (drugi odmerek cepiva) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za učence, ki bodo šolskem letu 2002/03 obiskovali 1. razred osnovne šole in za zamudnike.
Cepljenje se opravi pri sistematskem pregledu za vstop v 1. razred osnovne šole. Če učenci iz objektivnih razlogov niso bili cepljeni pri sistematskem pregledu za vstop v šolo, se jih cepi v 1. razredu.
Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti hepatitisu B.
Če je učenec ob vstopu v šolo ali v 1. razredu prvič cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezna revakcinacija (drugi odmerek cepiva) čez 1 mesec.
1.1.2. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno tudi za dijake in študente pred vstopom na šolanje, če še niso bili cepljeni.
Če je dijak ali študent ob vstopu na šolanje prvič cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezna revakcinacija čez 1 mesec.
1.1.3. Ponovno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno tudi za učence, dijake in študente, ki so bili cepljeni, če so za to epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
1.2. Cepljenje proti davici in tetanusu
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Revakcinacija - ponovno cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo 3. oziroma 7. razred osnovne šole in za zamudnike.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo proti davici in tetanusu se v 7. razredu lahko opravi sočasno z revakcinacijo proti otroški paralizi.
Učenci v 3. in 7. razredu, ki še niso bili cepljeni ali nimajo dokumentacije o cepljenju, morajo biti bazično cepljeni.
Daje se 3 odmerke cepiva.
1.3. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Revakcinacija - ponovno cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo 7. razred osnovne šole in za zamudnike.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo proti otroški paralizi se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti davici in tetanusu.
Učenci, ki še niso bili cepljeni v predšolski dobi ali nimajo dokumentacije o cepljenju, morajo biti bazično cepljeni.
Za bazično cepljenje se daje 3 odmerke živega ali mrtvega cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Učenci, ki niso bili popolno cepljeni v predšolski dobi, prejmejo manjkajoče odmerke.
1.4. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 10 mikrogramov proteina površinskega antigena v 0,5 ml cepiva.
Bazično cepljenje je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo 1. razred osnovne šole in za zamudnike.
Daje se 3 odmerke cepiva.
Obveznik za šolo prejme prvi odmerek cepiva pri sistematskem pregledu za vstop v 1. razred. Drugi odmerek cepiva prejme čez 4 do 12 tednov, tretjega pa pri sistematskem pregledu v 1. razredu čez 6 do 14 mesecev po prvem odmerku.
Cepljenje proti hepatitisu B se lahko opravi sočasno z revakcinacijo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.
Cepljenje zamudnikov se opravi s cepivom proti hepatitisu B s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost predpiše proizvajalec.
1.5. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tetanusu.
Revakcinacija - ponovno cepljenje je obvezno za dijake, ki v šolskem letu 2002/03 obiskujejo predzadnji ali zadnji letnik srednješolskega izobraževanja ter mladino do dopolnjenih 18 let starosti, ki ne obiskuje šole.
Daje se 1 odmerek cepiva.
Za dijake, ki dotlej niso bili cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju, je obvezno bazično cepljenje.
Daje se 3 odmerke cepiva.
1.6. Cepljenje proti davici
Cepljenje proti davici se opravi s cepivom, ki je pripravljeno za otroke nad 6 let in za odrasle.
Če se pojavi davica v epidemični obliki, je cepljenje proti davici obvezno tudi za osebe, stare več kot 14 let, ki utegnejo biti izpostavljene nevarnosti okužbe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.7. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
1.7.1. Cepljenje proti tifusu je obvezno za učence, dijake in študente, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.7.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije, ki jih postavi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom vsaka 3 leta, dokler traja nevarnost okužbe.
1.8. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu. Cepljenje učencev do starosti 12 let se opravi s cepivom, ki je pripravljeno za otroke.
1.8.1. Cepljenje je obvezno za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe.
1.8.2. Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente za bivanje na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s 3 odmerki.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva vsakih 3 do 5 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.9. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Učence in dijake do vključno 15 leta starosti se cepi s cepivom s koncentracijo 720 I.E. v 0,5 ml cepiva, stare 16 let in več pa s cepivom s koncentracijo 1440 I.E. v 1,0 ml cepiva.
1.9.1. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, učencev, dijakov in študentov s kroničnim jetrnim obolenjem ter HIV/aids, pred transplantacijo organov, kostnega mozga, postavi zdravnik specialist.
1.9.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.10. Cepljenje proti pnevmokoku
Cepljenje se opravi s polivalentnim cepivom proti pnevmokoku.
Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov proti pnevmokoku postavi zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvorfistulo, pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Bazično cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z 1 odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
1.11. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.11.1. Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov s pomanjkanjem komplementa in učencev, dijakov in študentov z anatomsko in funkcionalno asplenijo, postavi zdravnik specialist.
1.11.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi obveznike za cepljenje.
1.12. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki so v remisiji akutne levkemije in za osebe, ki prejemajo visoke odmerke kortikosteroidov zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih bolezni. Učenec, dijak ali študent nekaj časa pred in po cepljenju ne sme prejemati kemoterapije in/ali visokih odmerkov kortikosteroidov. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov, ki jih glede na starost predpiše proizvajalec.
1.13. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva vsako jesen.
1.14. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti haemophilusu influenzae tip b.
Indikacijo za cepljenje učencev, dijakov in študentov s funkcionalno ali anatomsko asplenijo, težjo motnjo imunskega sistema, posebno osebe s pomanjkanjem IgG2 protiteles in okuženih s HIV postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.15. Cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim
Nacionalni koordinator cepljenja po potrebi določi za posamezno skupino učencev, dijakov in študentov cepljenje proti drugim nalezljivim boleznim, kadar so učenci, dijaki in študenti v času izobraževanja izpostavljeni drugim povzročiteljem nalezljivih bolezni.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom, in sicer s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost predpiše proizvajalec.
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno (poleg obveznikov iz točke 1.4.) za:
– učence, dijake in študente, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B;
– dijake in študente zdravstvenih in drugih izobraževalnih programov, ki so pri praktičnem pouku izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B pred začetkom praktičnega pouka;
– bolnike na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– uživalce drog z injiciranjem;
– bolnike s kroničnim jetrnim obolenjem;
– bolnike s HIV/aids;
– bolnike s spolnimi boleznimi.
Cepljenje se opravi praviloma s tremi odmerki cepiva.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za učence, dijake in študente, ki še niso bili cepljeni proti hepatitisu B ali so bili cepljeni nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bili pa so pri praktičnih vajah izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B, in sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4 odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem humanega imunoglobulina proti hepatitisu B osebam, za katere je obvezno postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B in obstaja indikacija za seroprofilakso.
Humani imunoglobulin proti hepatitisu B se daje čimprej po poškodbi na način in v odmerku, ki ga določi proizvajalec.
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
2.2.1. Cepljenje proti steklini
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno za dijake in študente, ki se pri praktičnem pouku lahko okužijo z virusom stekline.
Daje se 3 odmerke cepiva ter 1 odmerek po 1 letu skladno s shemo za preekspozicijsko cepljenje.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti steklini je obvezno za učence, dijake in študente, ki so izpostavljeni okužbi z virusom stekline, in sicer:
– za osebo, ki jo je ugriznila ali kako drugače ranila stekla divja ali domača žival ali žival, za katero se sumi, da je stekla;
– za osebo, ki jo je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10-dnevno veterinarsko kontrolo;
– za osebo, ki jo je ugriznil pes, mačka ali druga žival, ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je ubita ali se izgubi;
– za osebo, ki se je utegnila okužiti z virusom stekline preko sluznice ali poškodovane kože.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke cepiva, in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo, prejmejo poškodovane osebe hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim, dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilakso proti steklini se opravi s humanim antirabičnim imunoglobulinom.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Opravi se z dajanjem 20 I.E. humanega antirabičnega imunoglobulina na kilogram telesne teže, takoj po ugotovitvi indikacije istočasno s prvima dvema odmerkoma cepiva.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu v primeru nevarnosti za okužbo zaradi poškodbe.
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovanega učenca, dijaka ali študenta je potrebno obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih in nato opraviti samo manjkajoča cepljenja.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tetanusu ali s cepivom proti davici in tetanusu.
Popolno postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno v primeru poškodbe za učence, dijake in študente, ki še niso bili cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju.
Daje se 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Poškodovani učenci, dijaki in študenti, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo na dve različni mesti s prvim odmerkom cepiva tudi odmerek humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Poškodovani učenci, dijaki in študenti, ki so bili v preteklosti cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bili popolno cepljeni ali revakcinirani pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Seroprofilaksa proti tetanusu je obvezna in se opravi glede na cepilni status.
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi takoj po ugotovitvi indikacije, hkrati pa se da prvi odmerek cepiva proti tetanusu.
3. POSEBNE DOLOČBE
3.1. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje učencev, dijakov in študentov je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb in tudi:
– dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnih vaj oziroma dela, kjer so izpostavljeni nalezljivim boleznim.
3.2. Izvajanje cepljenja
Cepljenje učencev, dijakov in študentov opravljajo šolski zdravniki v javnih zavodih, Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, študentska ambulanta v okviru medicine dela Zdravstvenega doma Maribor ter zasebni zdravniki.
Cepljenje dijakov in študentov opravljajo tudi ambulante območnih zavodov za zdravstveno varstvo in IVZ.
Po pridobitvi seznamov dijakov in študentov od šol in univerz ambulante določijo prioriteto vrste cepljenj in oseb za cepljenje glede na tveganje za okužbo s povzročitelji nalezljivih bolezni. Prioriteto cepljenj potrdi nacionalni koordinator.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov oziroma zasebnih zdravnikov. Za zavarovane osebe se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa iz državnega proračuna.
Stroške za nabavo in distribucijo cepiva, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno IVZ.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, haemophilusu influenzae (tip b) in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z navodilom, ki ga izda minister za zdravje.
Neobvezno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu plača uporabnik oziroma organizator bivanja na endemskem področju.
3. Program imunoprofilakse za nabornike in vojake na služenju vojaškega roka za leto 2002
1. CEPLJENJE PROTI:
klopnemu meningoencefalitisu
hepatitisu B
CEPLJENJE V PRIMERU INDIKACIJE PROTI:
davici
tetanusu
otroški paralizi
ošpicam
mumpsu
rdečkam
tifusu
hepatitisu A
meningokoknemu meningitisu
gripi
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu.
Cepljenje je obvezno za nabornike, ki bodo v času služenja vojaškega roka izpostavljeni nevarnosti okužbe.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Naborniki morajo pričeti s cepljenjem ob napotitvi na služenje vojaškega roka. Prvi odmerek cepiva prejme nabornik na območnem zavodu za zdravstveno varstvo 1 mesec pred napotitvijo na služenje vojaškega roka, drugi in tretji odmerek pa v ambulantah vojašnic Slovenske vojske oziroma na območnem zavodu za zdravstveno varstvo.
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti hepatitisu B.
1.2. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje je obvezno za nabornike in se opravi s tremi odmerki cepiva proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
Naborniki morajo pričeti s cepljenjem ob napotitvi na služenje vojaškega roka. Prvi odmerek cepiva prejme nabornik na območnem zavodu za zdravstveno varstvo 1 mesec pred napotitvijo na služenje vojaškega roka, drugi in tretji odmerek pa v ambulantah vojašnic Slovenske vojske oziroma na območnem zavodu za zdravstveno varstvo.
Cepljenje proti hepatitisu B se lahko opravi sočasno s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu.
1.3. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Ob pojavu epidemije davice je cepljenje proti davici obvezno za vojake, ki utegnejo biti na služenju vojaškega roka izpostavljeni nevarnosti okužbe.
Daje se število odmerkov, odvisno od predhodnega cepilnega statusa.
1.4. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje je obvezno za nabornike, ki dotlej niso bili cepljeni ali če ni dokazov o cepljenju. Daje se 3 odmerke cepiva.
Naborniki morajo začeti s cepljenjem ob zdravstvenem pregledu in oceni sposobnosti za služenje vojaškega roka.
1.5. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za nabornike, ki še niso bili cepljeni ali niso bili popolno cepljeni ali nimajo dokumentacije o cepljenju.
Cepljenje se opravi ob zdravstvenem pregledu in oceni sposobnosti za služenje vojaškega roka.
Za bazično cepljenje se daje 3 odmerke živega ali mrtvega cepiva v presledku najmanj enega meseca.
Za revakcinacijo se daje ustrezno število manjkajočih odmerkov.
1.6. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
Cepljenje se opravi s kombiniranim živim atenuiranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ali odgovarjajočimi monovalentnimi cepivi.
1.6.1. Cepljenje proti ošpicam in mumpsu je obvezno za nabornike, če do tedaj še niso bili cepljeni.
Cepljenje se opravi ob zdravstvenem pregledu in oceni sposobnosti za služenje vojaškega roka.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
1.6.2. Cepljenje ali revakcinacija - ponovno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je obvezno za vojake na služenju vojaškega roka, četudi so bili cepljeni, če so za to epidemiološke indikacije, ki jih je ugotovil IVZ.
Daje se 1 odmerek ustreznega cepiva.
1.7. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi z cepivom proti tifusu.
Cepljenje proti tifusu je obvezno za vojake na služenju vojaškega roka, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.8. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.9. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi tudi obveznike za cepljenje.
1.10. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za vojake na služenju vojaškega roka.
Daje se 1 odmerek cepiva vsako jesen.
2. POSEBNE DOLOČBE
Cepilno stanje nabornikov je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb in tudi:
– ob naboru, ob napotitvi na služenje vojaškega roka, ob vstopu in izstopu iz vojašnice.
3. FINANCIRANJE
Program obveznega cepljenja za nabornike in vojake na služenju vojaškega roka za leto 2002 se financira iz državnega proračuna.
4. Program imunoprofilakse za osebe, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim za leto 2002
1. CEPLJENJE PROTI:
davici
tetanusu
hepatitisu B
hepatitisu A
klopnemu meningoencefalitisu
meningokoknemu meningitisu
ošpicam
rdečkam
steklini
tifusu
otroški paralizi
noricam
mumpsu
gripi
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi s povzročiteljem davice ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 10 let, dokler traja nevarnost okužbe.
1.2. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti tetanusu je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe s tetanusom.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 10 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.3. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Praviloma se cepi s tremi odmerki cepiva.
1.4. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa A (zaposleni pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odstranjevanju smeti ter drugih odpadnih snovi iz naselij).
Cepljenje proti hepatitisu A je obvezno tudi za osebe, ki zaradi svojega dela potujejo v območja, kjer obstaja tveganje za okužbo.
Cepi se s skladno z navodili proizvajalca.
1.5. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravlja na 3 do 5 let dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.6. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi s štirivalentnim polisaharidnim cepivom.
Cepljenje je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe z meningokoknim meningitisom ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.7. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti ošpicam.
Cepljenje proti ošpicam je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
1.8. Cepljenje proti rdečkam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti rdečkam.
Cepljenje proti rdečkam je obvezno za ženske v fertilni dobi, ki še niso bile cepljene proti rdečkam in so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom rdečk ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.9. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje proti steklini je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom stekline.
Cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva ter z 1 odmerkom po 1 letu po shemi za preekspozicijsko cepljenje.
Revakcinacijo se opravlja dokler obstaja nevarnost okužbe.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
1.10. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti trebušnemu tifusu.
Cepljenje proti tifusu je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe (zaposleni pri čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic, odstranjevanju smeti ter drugih odpadnih snovi iz naselij).
Cepljenje proti tifusu je priporočljivo za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju del na deloviščih izven evropskih držav.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsaka 3 leta, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.11. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali z mrtvim parenteralnim cepivom.
Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom otroške paralize.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 10 let, dokler traja nevarnost okužbe.
1.12. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim, atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje proti noricam je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 2 odmerka cepiva v presledku 6-10 tednov.
1.13. Cepljenje proti mumpsu
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti mumpsu.
Cepljenje proti mumpsu je obvezno za osebe, ki še niso bile cepljene proti mumpsu in so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom mumpsa ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Daje se 1 odmerek cepiva.
1.14. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva vsako jesen.
2. POSEBNE DOLOČBE
2.1. Preverjanje cepilnega stanja
Cepilno stanje je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb.
2.2. Obveznost cepljenja
Cepljenje proti določeni nalezljivi bolezni je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe in za osebe, ki s svojim delom lahko prenesejo okužbo na druge osebe. Podatke o delovnih mestih glede nevarnosti okužbe s povzročitelji nalezljivih bolezni zagotovi delodajalec. Nacionalni in območni koordinatorji določijo prioriteto za vrsto cepljenj ter prioriteto oseb za cepljenje.
3. FINANCIRANJE
Obvezno cepljenje delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe, plača delodajalec.
Praviloma je plačnik neobveznih cepljenj posameznik.
5. Program imunoprofilakse za leto 2002 za druge skupine prebivalstva
1. CEPLJENJE PROTI:
ošpicam
davici
tifusu
meningokoknemu meningitisu
hepatitisu A
pnevmokoku
noricam
klopnemu meningoencefalitisu
gripi
haemophilusu influenzae (tip b)
otroški paralizi
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA PROTI:
hepatitisu B
steklini
tetanusu
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti ošpicam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti ošpicam.
1.1.1. Ob pojavu epidemije ošpic ali ob ugotovitvi previsokega deleža dovzetnih je cepljenje proti ošpicam obvezno za osebe, ki jih določi IVZ.
1.1.2. Cepljenje proti ošpicam je obvezno tudi za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom z ošpicami, pa niso bile cepljene ali pa so prejele le en odmerek cepiva proti ošpicam in je od cepljenja minilo več kot 1 leto.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
1.2. Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Ob epidemiološki indikaciji, ki jo je postavil IVZ, je cepljenje proti davici obvezno za odrasle osebe, ki utegnejo biti izpostavljene nevarnosti okužbe.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
1.3. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti trebušnemu tifusu.
1.3.1. Cepljenje proti tifusu je obvezno za osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s klicenoscem trebušnega tifusa.
1.3.2. Poleg tega je cepljenje obvezno tudi za osebe, za katere po epidemioloških indikacijah to določi IVZ.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsaka 3 leta, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.4. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva proti meningokoknemu meningitisu, katerega sestava ustreza značilnostim povzročiteljev, ki krožijo.
1.4.1. Indikacijo za cepljenje oseb s pomanjkanjem komplementa in oseb z anatomsko in funkcionalno asplenijo postavi zdravnik specialist.
1.4.2. Cepljenje je obvezno tudi, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ ter določi tudi obveznike za cepljenje.
1.5. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A.
Cepljenje je obvezno, če obstajajo epidemiološke indikacije za cepljenje, ki jih postavi IVZ. Indikacijo za cepljenje hemofilikov, bolnikov s kroničnim hepatitisom B in C ter HIV/aids postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
Revakcinacijo se opravlja skladno z navodili proizvajalca, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.6. Cepljenje proti pnevmokoku
Cepljenje se opravi s polivalentnim cepivom proti pnevmokoku.
Indikacijo za cepljenje oseb proti pnevmokoku postavi zdravnik specialist. Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, sečil, mišični skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvorfistulo, za osebe pred ali po presaditvi kostnega mozga ali notranjih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv. Cepljenje se priporoča vsem, ki so starejši od 65 let.
Bazično cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva skladno z navodilom proizvajalca.
1.7. Cepljenje proti noricam
Cepljenje se opravi z živim atenuiranim cepivom proti noricam.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki niso prebolele noric, še zlasti kronični bolniki, bolniki z levkemijo, osebe, ki prejemajo imunosupresivno terapijo, osebe pred presaditvijo organov.
Cepljenje se opravi z dvema odmerkoma cepiva v presledku 6–10 tednov.
1.8. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti klopnemu meningoencefalitisu.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, ki bivajo ali predvidevajo aktivnosti na endemskem območju.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva.
Revakcinacijo se opravlja z enim odmerkom cepiva vsakih 3 do 5 let, dokler obstaja nevarnost okužbe.
1.9. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi, ki vsebuje antigene, ki jih za jesensko-zimsko sezono priporoči Svetovna zdravstvena organizacija.
Cepljenje je priporočljivo za osebe, starejše od 60 let, za osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, mišično skeletnega in vezivnega sistema, nekatere maligne neoplazme, sladkorno bolezen, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv.
Cepi se z enim odmerkom cepiva vsako jesen.
1.10. Cepljenje proti haemophilusu influenzae (tip b)
Cepljenje se opravi s cepivom proti haemophilusu influenzae tip b.
Indikacijo za cepljenje oseb s funkcionalno ali anatomsko asplenijo, težjo motnjo imunskega sistema, posebno osebe s pomanjkanjem IgG2 protiteles in okuženih s HIV postavi zdravnik specialist.
Cepljenje se opravi z 1 odmerkom cepiva.
1.11. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali z mrtvim parenteralnim cepivom. Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Cepljenje proti otroški paralizi je obvezno za osebe, za katere v primeru sporadičnega primera ali epidemije postavi indikacijo IVZ.
Cepljenje se opravi s številom odmerkov glede na predhodni cepilni status.
2. CEPLJENJE IN SEROPROFILAKSA
2.1. Cepljenje in seroprofilaksa proti hepatitisu B
2.1.1. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom in vsebuje 20 mikrogramov površinskega antigena v 1,0 ml cepiva.
a) Preekspozicijsko cepljenje je obvezno za:
– osebe, ki nimajo niti antigena niti zaščitnih protiteles in živijo v tesnem stiku z osebami, ki so nosilci antigena hepatitisa B. Prioriteto za cepljenje imajo spolni partnerji;
– bolnike na hemodializnih oddelkih;
– varovance zavodov za duševno in telesno prizadete;
– hemofilike;
– uživalce drog z injiciranjem;
– bolnike s kroničnim hepatitisom C;
– bolnike s HIV/aids;
– bolnike s spolnimi boleznimi in njihove spolne partnerje.
Cepljenje se opravi praviloma s tremi odmerki cepiva. Cepljenje dializnih bolnikov in oseb s slabšim imunskim odzivom opravimo s štirimi odmerki dvojne količine cepiva.
b) Postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za osebe, ki še niso bile cepljene proti hepatitisu B ali so bile cepljene nepopolno ali ni dokazov o cepljenju, bile pa so izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B in sicer preko kože ali sluznice.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme poleg 4 odmerkov cepiva po shemi 0,1,2,12 tudi humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva.
Izpostavljeni, ki ni bil cepljen ali ni dokazov o cepljenju in je imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 4 odmerke cepiva po shemi 0,1,2,12, brez seroprofilakse.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca neznan ali pozitiven, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva ter humani imunoglobulin proti hepatitisu B. Imunoglobulin proti hepatitisu B prejme poškodovanec na dve različni mesti istočasno s cepivom.
Izpostavljeni, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles <10 I.E. ter je bil imunski status izvornega vzorca negativen, prejme 1 poživitveni odmerek cepiva proti hepatitisu B, brez seroprofilakse.
Za izpostavljenega, ki je bil predhodno popolno cepljen in ima zaščitni nivo protiteles >10 I.E., ne glede na imunski status izvornega vzorca, cepljenje ni potrebno.
2.1.2. Seroprofilaksa proti hepatitisu B
Seroprofilakso proti hepatitisu B se opravi z dajanjem humanega imunoglobulina proti hepatitisu B osebam, za katere je priporočljivo postekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu B in obstaja indikacija za seroprofilakso.
Humani imunoglobulin proti hepatitisu B se daje čimprej po poškodbi na način in v odmerku, ki ga predpiše proizvajalec.
2.2. Cepljenje in seroprofilaksa proti steklini
2.2.1. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Postekspozicijsko cepljenje proti steklini je obvezno za vse osebe, ki so izpostavljene okužbi z virusom stekline, in sicer:
– za osebo, ki jo je ugriznila ali kako drugače ranila stekla divja ali domača žival ali žival za katero se sumi, da je stekla;
– za osebo, ki jo je ugriznil ali kako drugače poškodoval pes, mačka ali druga žival, ki je ni mogoče imeti pod 10-dnevno veterinarsko kontrolo;
– za osebo, ki jo je ugriznil pes, mačka ali druga žival, ki v 10 dneh po ugrizu pokaže znake stekline, pogine, je ubita ali se izgubi;
– za osebo, ki se je utegnila okužiti z virusom stekline preko sluznice ali poškodovane kože.
Cepljenje se opravi glede na težo in mesto poškodbe skladno z navodili proizvajalca.
Za postekspozicijsko cepljenje se daje štiri odmerke cepiva, in sicer prva dva odmerka na dan ugotovitve indikacije obojestransko v deltoidni predel, sedmi dan tretji odmerek in enaindvajseti dan četrti odmerek cepiva (0,0,7,21).
V primeru indikacije, ki jo postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo prejmejo poškodovanci hkrati s prvima odmerkoma cepiva tudi humani imunoglobulin proti steklini.
V primeru ponovne poškodbe se glede na eventualno predhodno cepljenje proti steklini opravi cepljenje z enim, dvema ali tremi odmerki, skladno z navodili proizvajalca oziroma dogovorjeno doktrino.
Hkrati z imunizacijo in seroprofilakso proti steklini se opravi tudi cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu skladno z imunizacijskim programom.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.2.2. Seroprofilaksa proti steklini
Seroprofilaksa proti steklini se opravi z dajanjem humanega antirabičnega imunoglobulina.
Indikacijo za seroprofilakso postavi zdravnik specialist na zavodu za zdravstveno varstvo skladno z navodilom proizvajalca.
Seroprofilakso proti steklini opravljajo samo zavodi za zdravstveno varstvo.
2.3. Cepljenje in seroprofilaksa proti tetanusu
Cepljenje se opravi s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu ali z monovalentnim cepivom proti tetanusu.
2.3.1. Cepljenje proti tetanusu
a) Preekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno za vse osebe, ki še niso bile cepljene proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju ali je od cepljenja ali revakcinacije preteklo več kot 10 let.
Osebam, ki še niso bile cepljene proti tetanusu ali če ni dokazov o cepljenju se daje 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Osebam, pri katerih je od cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let, se daje 1 odmerek cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
b) Postekspozicijsko cepljenje
Pred cepljenjem in seroprofilakso poškodovane osebe je obvezno pridobiti dokumentacijo o predhodnih cepljenjih.
Popolno postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu je obvezno v primeru poškodbe za osebe, ki še niso bile cepljene ali če ni dokazov o cepljenju.
Daje se 3 odmerke kombiniranega cepiva proti davici in tetanusu ali monovalentnega cepiva proti tetanusu.
Poškodovanci, pri katerih je potrebno popolno cepljenje, prejmejo na dve različni mesti istočasno s prvim odmerkom cepiva tudi ustrezni odmerek humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Poškodovane osebe, ki so bili v preteklosti cepljene z enim ali dvema odmerkoma cepiva ali so bile popolno cepljene ali revakcinirane pred več kot petimi leti, prejmejo ustrezno število odmerkov cepiva, ob indikaciji pa tudi humani imunoglobulin proti tetanusu.
2.3.2. Seroprofilaksa proti tetanusu
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi z dajanjem humanega antitetaničnega imunoglobulina.
Seroprofilaksa proti tetanusu je obvezna in se opravi glede na cepilni status.
Seroprofilakso proti tetanusu se opravi takoj po ugotovitvi indikacije, hkrati pa se da prvi odmerek cepiva proti tetanusu.
3. POSEBNE DOLOČBE
Cepilno stanje je potrebno preveriti in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s 4. točko splošnih določb.
4. FINANCIRANJE
Obvezna cepljenja so sestavni del obveznega zdravstvenega zavarovanja in se financirajo iz sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Če plača stroške obveznega cepljenja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le-ta stroške za nabavo in distribucijo cepiva poravna neposredno IVZ.
Cepljenje proti gripi, pnevmokoknim infekcijam, hepatitisu A, meningokoknemu meningitisu, haemophilusu influenzae (tip b) in noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z navodilom, ki ga izda minister za zdravje.
Praviloma je plačnik neobveznih cepljenj posameznik.
6. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2002 za potnike v mednarodnem prometu
1. CEPLJENJE PROTI:
rumeni mrzlici
davici
tetanusu
gripi
hepatitisu A
hepatitisu B
meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji
meningokoknemu meningitisu
otroški paralizi
steklini
tifusu
koleri
2. KEMOPROFILAKSA PROTI:
malariji
1. CEPLJENJE
1.1. Cepljenje proti rumeni mrzlici
Cepljenje se opravi z živim cepivom proti rumeni mrzlici.
Cepljenje proti rumeni mrzlici je obvezno:
– za osebe, ki potujejo v državo, v kateri je ta bolezen;
– za osebe, ki potujejo v državo, ki zahteva cepljenje proti tej bolezni.
Za bazično cepljenje se daje 1 odmerek cepiva.
Revakcinacijo se opravlja vsakih 10 let z enim odmerkom cepiva.
Mednarodno potrdilo o cepljenju proti rumeni mrzlici prične veljati 10 dni po bazičnem cepljenju, revakciniranim pa z dnem revakcinacije in velja 10 let.
Cepljenje proti rumeni mrzlici izvaja samo IVZ.
1.2.Cepljenje proti davici
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti davici, ki je pripravljeno za odrasle osebe ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti davici je obvezno za potnike, ki potujejo na območja, kjer je epidemija davice, če potniki še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali je od zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let.
Cepi se z ustreznim številom odmerkov, odvisno od cepilnega statusa.
1.3. Cepljenje proti tetanusu
Cepljenje se opravi z monovalentnim cepivom proti tetanusu ali s kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu.
Cepljenje proti tetanusu je priporočljivo za potnike, ki še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali, če je od zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot 10 let, še zlasti, če obstaja tveganje za poškodbe (alpinizem, treking).
Cepi se z ustreznim številom odmerkov, odvisno od cepilnega statusa.
1.4. Cepljenje proti gripi
Cepljenje se opravi z mrtvim cepivom proti gripi.
Priporočljivo je za potnike, ki potujejo v sezoni, značilni za gripo in sicer za potnike, ki potujejo v sezoni april-september na južno zemeljsko poloblo ter v mesecih od novembra do februarja po severni polobli.
1.5. Cepljenje proti hepatitisu A
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu A, in sicer s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost potnika predpiše proizvajalec.
Cepljenje proti hepatitisu A je priporočljivo za osebe, ki potujejo na območja, kjer obstaja tveganje za okužbo s hepatitisom A.
Cepi se s skladno z navodili proizvajalca.
1.6. Cepljenje proti hepatitisu B
Cepljenje se opravi s cepivom proti hepatitisu B, dobljenim z genetskim inženiringom, in sicer s cepivom s koncentracijo in v odmerku, ki ga glede na starost potnika predpiše proizvajalec.
Cepljenje proti hepatitisu B je priporočljivo za potnike, ki potujejo v območja z visoko stopnjo endemije ali bodo zaradi načina potovanja in bivanja izpostavljeni večjemu tveganju za okužbo s hepatitisom B.
Praviloma se daje 3 odmerke cepiva.
1.7. Cepljenje proti meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji
Cepljenje je priporočljivo za potnike v dežele, kjer je tveganje za okužbo.
Za različna geografska področja obstajajo specifična cepiva proti meningoencefalitisu, ki ga prenašajo klopi ali komarji.
Cepljenje se opravi skladno z navodili proizvajalca.
1.8. Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu
Cepljenje se opravi s cepivom proti meningokoknemu meningitisu.
Cepljenje proti meningokoknemu meningitisu je priporočljivo za potnike, ki potujejo na območje, kjer je epidemija meningokoknega meningitisa ali se meningokokni meningitis občasno pojavlja.
Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so na potovanjih izpostavljene tesnemu kontaktu z domačini ali množico ljudi (npr. shodi).
Daje se 1 odmerek cepiva, ki vsebuje soje, ki v teh območjih povzročajo bolezen.
1.9. Cepljenje proti otroški paralizi
Cepljenje proti otroški paralizi se opravi z živim oralnim ali mrtvim parenteralnim cepivom.
Cepljenje proti otroški paralizi je priporočljivo za potnike, ki potujejo v dežele, kjer obstaja tveganje za okužbo z otroško paralizo.
Osebe, ki še nikoli niso bile cepljene proti tej bolezni, smejo biti cepljene le z mrtvim cepivom proti otroški paralizi.
Potniki, ki še niso bili cepljeni, prejmejo število odmerkov bazičnega cepljenja, sicer prejmejo le manjkajoče odmerke cepiva.
1.10. Cepljenje proti steklini
Cepljenje proti steklini se opravi s cepivom, izdelanim iz kulture celic z najmanjšo zaščito 2,5 I.E. na odmerek.
Cepljenje proti steklini je priporočljivo za potnike, ki potujejo v dežele, kjer je tveganje za okužbo s steklino, zlasti, če zaradi načina potovanja obstaja tveganje za ugriz ali poškodbo stekle živali.
Daje se 3 odmerke cepiva po shemi za preekspozicijsko cepljenje.
Cepljenje proti steklini opravljajo samo IVZ in zavodi za zdravstveno varstvo.
1.11. Cepljenje proti tifusu
Cepljenje se opravi s cepivom proti tifusu.
Cepljenje proti tifusu je priporočljivo za osebe, ki potujejo v območja, kjer je zaradi epidemiološke situacije tveganje za okužbo s tifusom.
Cepljenje se opravi z enim odmerkom cepiva.
1.12. Cepljenje proti koleri
Cepljenje se opravi s cepivom proti koleri.
Cepljenje proti koleri je priporočljivo za osebe, ki potujejo v območja, kjer je zaradi epidemiološke situacije tveganje za okužbo.
2. KEMOPROFILAKSA PROTI MALARIJI
Daje se ustrezen odmerek izbranega antimalarika, odvisno od območja, na katerega potnik potuje, trajanja in namena potovanja.
Kemoprofilaksa proti malariji je obvezna za osebe, ki odhajajo v države ali območja, v katerih je tveganje za okužbo z malarijo.
3. IZVAJANJE CEPLJENJA
Cepljenje potnikov, kemoprofilakso proti malariji in svetovanje pred potovanjem opravljajo IVZ in območni zavodi za zdravstveno varstvo. Cepljenje proti rumeni mrzlici opravlja samo IVZ.
4. FINANCIRANJE
Cepljenje potnikov in kemoprofilaksa proti malariji v mednarodnem prometu niso vključeni v program obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Obvezna cepljenja in kemoprofilakso so dolžni plačati organizatorji dela v tujini ali posamezniki.
7. Program kemoprofilakse proti določenim nalezljivim boleznim za leto 2002
KEMOPROFILAKSA PROTI:
gnojnemu meningitisu
HIV-aids
koleri
škrlatinki
tuberkulozi
gripi
oslovskemu kašlju
1. KEMOPROFILAKSA
1.1. Kemoprofilaksa proti gnojnemu meningitisu
Kemoprofilaksa proti gnojnemu meningitisu je obvezna za:
– osebe, ki živijo v tesnem kontaktu (v istem prostoru) z bolnikom, vendar po predhodni konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo;
– ob pojavu v kolektivu po predhodni takojšnji konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo ali IVZ.
1.1.1. Kemoprofilaksa proti meningokoknemu meningitisu
Daje se ustrezne doze rifampicina: odraslim in otrokom 2 dni.
1.1.2. Kemoprofilaksa proti hemofilusnemu meningitisu
Družinskim članom se daje v primeru, da je v družini otrok, star do 4 leta, ki ni bil ali je nepopolno cepljen, ustrezne doze rifampicina: odraslim in otrokom 4 dni.
V kolektivu se daje odraslim in otrokom iz skupine, kjer je zboleli otrok, če je v skupini otrok, ki ni bil ali je nepopolno cepljen.
1.2. Kemoprofilaksa proti HIV-aids
Daje se določeno kombinacijo protiretrovirusnih zdravil, glede na oceno tveganja. Kemoprofilakso svetuje infektolog.
1.3. Kemoprofilaksa proti koleri
Daje se ustrezne doze doksiciklina.
Kemoprofilaksa proti koleri je obvezna za vse osebe, ki so jedle hrano ali pile vodo, ki sta onesnaženi ali se sumi, da sta onesnaženi s povzročitelji kolere.
1.4. Kemoprofilaksa proti škrlatinki
Daje se penicilin, pri preobčutljivosti na penicilin pa eritromicin v enakih dozah, kot so potrebne za terapijo. Izvajati se mora 10 dni.
Kemoprofilaksa ob pojavu škrlatinke je obvezna:
– za otroke v družinskem kontaktu, kjer imajo družinski člani v anamnezi revmatsko vročico in kjer so slabe socialne razmere;
– ob pojavu škrlatinke ali streptokoknega tonzilofaringitisa v kolektivu po predhodni takojšnji konzultaciji z območnim zavodom za zdravstveno varstvo.
1.5. Kemoprofilaksa proti tuberkulozi (preventivno zdravljenje latentne tuberkulozne okužbe)
Daje se ustrezne doze izoniazida in rifampicina 3 mesece (rifampicina in pirazinamida 2 meseca) HIV negativnim in pozitivnim odraslim od 18 do 35 let starosti.
Daje se ustrezne doze izoniazida in rifampicina 3 mesece otrokom in mladostnikom do 18 let starosti.
Daje se ustrezna doza izoniazida 9 mesecev nosečnicam, novorojenčkom in HIV pozitivnim bolnikom, ki ne morejo prejemati rifampicina.
Pred uvedbo kemoprofilakse je potrebno izključiti aktivno tuberkulozo.
Kemoprofilaksa je obvezna:
– za otroke do 5 let starosti, ki so bili v tesnem kontaktu z bolnikom z mikroskopsko pozitivno pljučno tuberkulozo, ne glede na ugotovitev tuberkulinskega testiranja;
– za osebe od 5 do 35 let starosti, ki živijo v tesnem kontaktu z mikroskopsko pozitivnim bolnikom s tuberkulozo pri pozitivnem testu z reakcijo 10 mm ali več;
– za HIV pozitivne osebe in osebe zdravljene z imunosupresivnimi zdravili, ki imajo tuberkulinski test pozitiven z reakcijo 5 mm ali več;
– za osebe, ki lahko aktivirajo latentno tuberkulozo zaradi posebnih pogojev (osebe z določenimi spremljajočimi boleznimi in stanji, HIV negativni intravenski uživalci drog, priseljeni do 5 let iz držav z visoko incidenco tuberkuloze, oskrbovanci zaporov, popravnih in negovalnih ustanov), ki imajo tuberkulinski test 10 mm ali več.
Kemoprofilaksa se lahko ponudi tudi drugim osebam iz kontakta po presoji specialista pulmologa.
1.6. Kemoprofilaksa proti gripi
Daje se ustrezne doze preparata proti gripi, dokler traja nevarnost okužbe.
Kemoprofilaksa je priporočljiva za:
– osebe, ki se zaradi kontraindikacij ne smejo cepiti;
– osebe, ki so se cepile, pa še ni preteklo 14 dni od cepljenja;
– osebe s slabšim imunskim odzivom;
– osebe, ki delajo v zdravstvenih in socialnih ustanovah, domovih za ostarele, kjer se je pojavila epidemija gripe in niso bile cepljene.
1.7. Kemoprofilaksa proti oslovskemu kašlju
V primeru, da je v družini dojenček mlajši od 6 mesecev, je eritromicin priporočljiv pri vseh družinskih članih in tesnih kontaktih ne glede na starost in imunizacijski status, če je diagnoza pri njih potrjena mikrobiološko.
Kemoprofilakso predpiše izbrani zdravnik v dogovoru z območnim zavodom za zdravstveno varstvo.
2. POSEBNE DOLOČBE
Kemoprofilakso proti naštetim boleznim, razen proti tuberkulozi in HIV-aids, odredijo in izvedejo območni zavodi za zdravstveno varstvo.
Kemoprofilakso proti drugim nalezljivim boleznim, skladno s 24. členom zakona o nalezljivih boleznih, prav tako odredijo in izvedejo območni zavodi za zdravstveno varstvo po dogovorjeni doktrini.
3. FINANCIRANJE
Obvezna kemoprofilaksa po programu se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma iz državnega proračuna za osebe iz 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Neobvezno kemoprofilakso plača posameznik.
8. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za prebivalstvo v primeru bioterorizma za leto 2002
1. Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo izpostavljenemu biološkim agensom (antrax, kuga, tularemija, bruceloza, botulizem, Q vročica, črne koze, ebola itd.) v primeru bioterorizma se opravi z ustreznimi cepivi in preparati za kemoprofilakso skladno z navodili in priporočili ministra za zdravje.
2. FINANCIRANJE
Imunoprofilaksa in kemoprofilaksa za prebivalstvo v primeru bioterorizma se financira iz sredstev državnega proračuna.
II
1. V Republiki Sloveniji se izvajata imunoprofilaksa in kemoprofilaksa na osnovi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev.
2. Cepljenje izvajajo zdravniki v zdravstvenih zavodih in zasebni zdravniki, delo vseh pa koordinirajo območni koordinatorji na zavodih za zdravstveno varstvo ter nacionalni koordinator na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju: IVZ). Koordinatorje in cepitelje imenuje minister pristojen za zdravstvo.
Seznam koordinatorjev cepljenja ter zdravnikov izvajalcev cepljenja sta priloga I. in II. tega programa in sta njegov sestavni del.
3. Obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim se opravlja neprekinjeno čez vse leto (kontinuirano cepljenje), razen če obstajajo epidemiološke indikacije, zaradi katerih se začasno prekine cepljenje. Predlog za prekinitev ter ponoven začetek cepljenja poda IVZ.
4. Imunoprofilaksa posameznika se opravi po preverjanju cepilnega statusa.
To stanje se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali tako, da kandidat za cepljenje odgovorni osebi kot dokaz predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih.
Na podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih se po predhodnem preverjanju splošnih in posebnih kontraindikacij opravi cepljenje (bazično cepljenje) oziroma ponovno cepljenje (revakcinacija) v skladu s tem programom.
Obvezno je preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja skladno s programom:
– pred vstopom v vse vrste kolektivov;
– ob poškodbi ali rani;
– ob sprejemu na zdravljenje v bolnišnici;
– ob vsakem obisku pri izbranem zdravniku;
– ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi IVZ.
5. Izvajanje imunoprofilakse se organizira tako, da ni možen prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se prepreči prenos med delom in pri ravnanju z infektivnimi odpadki.
6. Prostor in oprema, kjer se izvaja imunoprofilaksa morata ustrezati sanitarno tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode in zasebno zdravstveno dejavnost.
7. Imunoprofilaksa se izvaja izključno s preparati, ki jih za območje Republike Slovenije nabavlja, skrbi za kontrolo njihove kakovosti, centralno shranjuje in razdeljuje IVZ.
8. Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja imunoprofilakso proti nalezljivim boleznim, mora obvezno imeti hladilne naprave za shranjevanje in prevoz imunoprofilaktičnih preparatov za zagotovitev hladne verige, ustrezne merilne indikatorje temperature, potrebno opremo ter mora izpolnjevati predpisane sanitarno tehnične in druge pogoje ter pogoje dobre skladiščne prakse.
Oseba, ki v zdravstvenem zavodu oziroma pri zasebnem zdravniku skrbi za nabavo, transport in shranjevanje cepiva, mora biti usposobljena za rokovanje s preparati po načelih dobre skladiščne prakse. Usposabljanje izvaja IVZ.
9. Imunoprofilaksa se opravlja skladno z načeli dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja.
Za imunoprofilakso se obvezno uporabljajo brizgalke in igle za enkratno uporabo za vsako osebo posebej.
Pri imunoprofilaksi, ki se daje parenteralno, morajo biti na razpolago sredstva, ki jih uporabljamo v primeru anafilaktične reakcije.
10. S kužnim materialom, ki nastane ob imunoprofilaksi, se ravna skladno z navodilom o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
Neuporabljene preparate se z zapisnikom vrne IVZ.
11. Vodenje evidenc:
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja imunoprofilakso ali pod čigar nadzorstvom se le-ta opravlja, vodi evidenco in izda potrdilo o cepljenju.
Podatki o cepljenju in podatki o trajni kontraindikaciji za cepljenje se evidentirajo v osnovni medicinski dokumentaciji in v osebni dokument cepljene osebe (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna izkaznica).
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje predšolskih otrok, mora o opravljenih cepljenjih oziroma izpolnjevanju tega programa voditi evidenco in poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa poroča IVZ.
Obvezno je zbiranje in vzdrževanje podatkov ter vodenje evidenc in poročanje s pomočjo enotnega računalniškega programa.
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje šolskih otrok in ostalih skupin prebivalcev, mora o opravljenih cepljenjih oziroma izpolnjevanju tega programa poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo, ta pa poroča IVZ.
IVZ poroča o opravljenem cepljenju proti tuberkulozi Bolnišnici Golnik, Kliničnemu oddelku za pljučne bolezni in alergijo.
12. O neželenih učinkih pridruženih cepljenju je treba nemudoma obvestiti Register za stranske pojave pridružene cepljenju, ki ga vodi IVZ, Trubarjeva 2, Ljubljana.
13. Dopolnilno cepljenje predšolskih in šolskih obveznikov:
Dopolnilno cepljenje predšolskih in šolskih obveznikov je potrebno opraviti, če v posamezni občini in v katerem koli delu naselja ni cepljenih:
– 95% obveznikov proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, davici, tetanusu oslovskemu kašlju, haemophilusu influenzae (tip b) in hepatitisu B;
– 90% obveznikov proti drugim nalezljivim boleznim, za katere je cepljenje obvezno po imunizacijskem programu.
14. Finančna sredstva za izvajanje posameznih programov imunoprofilakse so sestavni del programov imunoprofilakse za posamezne skupine.
III
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-161
Ljubljana, dne 15. marca 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
                           Priloga 1


           KOORDINATORJI CEPLJENJA

NACIONALNI KOORDINATOR:
prim. dr. Alenka Kraigher, Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

OBMOČNI KOORDINATORJI CEPLJENJA:
mag. Alenka Skaza, Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Tatjana Frelih, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Marija Kariolič, Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Brigita Peternelj, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Nina Pirnat, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Prim. mag. Karl Turk, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Zorica Levačič-Turk, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Jasmina Colarič Patkovič, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Evgen Janet, Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem

                                      Priloga 2

          SEZNAM ZDRAVNIKOV IZVAJALCEV PROGRAMA CEPLJENJA

Celje
Brežice
Marko Lipovšek          zasebna otroška ambulanta
Romana Laktič           otroški dispanzer
Zlatka Zupančič          šolski dispanzer
Rade Ilijaš            splošna ambulanta
Ksenija Žnidaršič         zasebna splošna ambulanta
Miodrag Mitič           zasebna splošna ambulanta
Vanda Zorko            splošna bolnišnica

Celje
Mojca Kosi-Jereb         otroški dispanzer
Jelena Zupanc           otroški dispanzer
Frida Pečnik-Rojnik        otroški dispanzer
Marija Planinšek-Bojovič     otroški dispanzer
Lucija Gobov           otroški dispanzer
Anita Jagrič Friškovec      šolski dispanzer
Andreja Golnar          šolski dispanzer
Marta Kirbiš Orehek        šolski dispanzer
Ksenija Goste           šolski dispanzer
Marija Žabkar-Rančigaj      šolski dispanzer
Irena Merela           šolski dispanzer
Andrej Žmavc           splošna ambulanta
Gorazd Lešničar          splošna bolnišnica
Gordana Agbaba          dom upokojencev

Vojnik
Jana Govc-Eržen          otroški, šolski dispanzer, splošna ambulanta
Igor Praznik           zasebna splošna ambulanta

Štore
Erika Povh-Jesenšek        otroški in šolski dispanzer
Margareta Selič-Amon       splošna ambulanta

Dobrna
Teodora Berk Medved        Zavod za usposabljanje in varstvo mladine

Laško
Nada Dogša            otroški in šolski dispanzer
Nataša Knez            splošna ambulanta

Rimske Toplice
Mateja Belej           otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta
Marko Ratej            otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Radeče
Amna Sarajlič           otroški in šolski dispanzer
Ingrid Kus Sotošek        splošna ambulanta

Mozirje
Karmen Furst           zasebna otroška in šolska ambulanta
Ida Pustoslemšek-Kramer      splošna ambulanta

Gornji Grad
Irena Blažič -Lipnik       zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta

Ljubno
Igor Kočevar           otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Luče
Anton Žuntar           zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta

Nazarje
Ida Kramar-Pustoslemšek      otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Sevnica-Krmelj
Irena Kolman-Krapež        otroški in šolski dispanzer
Danica Groboljšek-Štebih     otroški in šolski dispanzer
Božidar Groboljšek        splošna ambulanta
Alojz Stopar           zasebna splošna ambulanta
Ana Slapšak-Gorinšek       zasebna splošna ambulanta

Slovenske Konjice
Damir Dabranin          otroški in šolski dispanzer
Irena Unuk-Klančnik        zasebna otroška in šolska ambulanta
Marjan Berginc          splošna ambulanta
Jože Hlačer            zasebna splošna ambulanta
Aleksandra Kolar-Kosevski     zasebna splošna ambulanta
Jadranka Branovič         Lamprehtov dom

Loče
Božidar Pahljina         zasebna otroška in splošna ambulanta
Irena Unuk-Klančnik        zasebna šolska ambulanta

Vitanje
Bojan Ribič            otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Šentjur
Terezija Prebil          zasebna otroška ambulanta
Draga Škoberne-Kovač       šolski dispanzer in dom starejših
Andrej Fidler           splošna ambulanta
Hilda Prebil           zasebna splošna ambulanta
Dragiša Čolovič          zasebna splošna ambulanta

Planina
Janez Šmid            otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Šmarje
Robert Bajuk           otroški in šolski dispanzer
Janez Čakš            splošna ambulanta

Rogaška Slatina
Matej Slivnik           otroški in šolski dispanzer
Fuad al Mahdavi          zasebna splošna ambulanta
Ivan Ratkajec           zasebna splošna ambulanta
Tihomir Ratkajec         zasebna ambulanta medicine dela

Rogatec
Anica Lončar           otroški dispanzer in splošna ambulanta
Matej Slivnik           šolski dispanzer

Podčetrtek
Bojana Gobec           otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Bistrica ob Sotli
Franc Božiček           otroški in šolski dispanzer

Kozje
Brankica Bilič          otroški, šolski dispanzer in splošna ambulanta

Velenje
Nada Jonko            otroški dispanzer
Margareta Seher-Zupančič     otroški dispanzer
Marija Vidovič          otroški dispanzer
Marjanca Sreš-Žerdin       šolski dispanzer
Irena Gusič            šolski dispanzer
Barbara Vrečko-Ležajič      šolski dispanzer
Senada Budnjo           šolski dispanzer
Jože Zupančič           splošna ambulanta
Aleksandra Žuber         zasebna splošna ambulanta
Otmar Blatnik           zasebna splošna ambulanta
Pavel Grošelj           dom za varstvo odrasih
Borut Stravnik          dom za varstvo odraslih

Šoštanj
Drago Kunej            otroški in šolski dispanzer
Jožica Veternik-Lovrec      otroški in šolski dispanzer
Jože Zupančič           splošna ambulanta

Šmartno ob Paki
Jožica Veternik-Lovrec      otroški in šolski dispanzer
Jože Zupančič           splošna ambulanta

Žalec
Eva Dolničar           otroški in šolski dispanzer
Suzana Justinek          otroški in šolski dispanzer
Franjo Velikonje         splošna ambulanta
Sabina Rezar           dom Nine Pokorn

Petrovče
Ivan Djurič            zasebna splošna ambulanta

Polzela
Vlasta Matjaž-Mrhar        zasebna otroška in šolska ambulanta
Franjo Velikonje         splošna ambulanta
Janez Cukjati           zasebna splošna ambulanta
Sabina Rezar           dom upokojencev

Prebold
Eva Dolničar           otroški dispanzer
Ljuba Centrih Četina       šolski dispanzer
Franjo Velikonje         splošna ambulanta

Vransko
Eva Dolničar           otroški dispanzer
Ljuba Centrih-Četina       šolski dispanzer
Franjo Velikonje         splošna ambulanta

Nova Gorica
Ajdovščina
Katja Šoštarič-Likar       otroški dispanzer
Marjetka Božič-Čeh        šolski dispanzer
Bogomila Puc-Vidrih        šolski dispanzer
Darja Lokar            služba nujne medicinske pomoči

Vipava
Tadeja Krapež           otroški in šolski dispanzer

Nova Gorica
Tatjana Frelih          ambulanta ZZV
Dražen Žagar           ambulanta ZZV
Martina Grgič           otroški dispanzer
Nada Gortnar-Gorjan        otroški dispanzer
Tone Gortnar           šolski dispanzer
Valter Boltar           šolski dispanzer
Nevenka Harej           šolski dispanzer
Miha Demšar            splošna ambulanta
Mirjam Terpin           splošna ambulanta
Maja Pavlin-Klemenc        splošna ambulanta
Damijana Šinigoj         splošna ambulanta
Silva Gatnik           splošna ambulanta
Enisa Demšar           splošna ambulanta
Stanimir Prekovič         splošna ambulanta
Mladen Mrkaić           splošna ambulanta
Katja Šantelj           splošna ambulanta
Damijana Pavlin          splošna ambulanta
Mladen Viher           splošna ambulanta
Vida Šadl-Pahor          splošna ambulanta
Mitja Gala            splošna ambulanta
Vili Ščuka            ambulanta za zdravljenje odvisnosti
Jerneja Fišer           splošna bolnišnica Nova Gorica

Šempeter
Lilijana Besednjak-Kocijančič   otroški dispanzer
Jadranka Ljubetič         šolski dispanzer
Erika Faganel           splošna ambulanta
Rudolf Mervic           splošna ambulanta
Vlasta Vodopivec-Jamšek      splošna ambulanta
Nika Ahačič-Srednik        splošna ambulanta
Robert Reljič           splošna ambulanta

Miren
Lilijana Besednjak-Kocijančič   otroška posvetovalnica
Nives Kerševan          splošna ambulanta
Ester Dolenc           splošna ambulanta

Dobrovo
Vera Tomšič-Vuksanovič      otroška posvetovalnica
Terček Golja           splošna ambulanta

Dornberk
Josop Orlić            splošna ambulanta

Branik
Mirjam Bizjak-Velikonja      splošna ambulanta

Čepovan
Irena Bucik            splošna ambulanta

Deskle
Nevenka Mlinar          splošna ambulanta

Kanal
Nada Merljak           otroška posvetovalnica, splošna ambulanta
Mirjana Širok           splošna ambulanta

Renče
Jana Harej            splošna ambulanta

Tolmin
Marjetka Žefran-Drole       otroški dispanzer
Breda Miklavič          šolski dispanzer
Metka Kovačič           splošna ambulanta
Darinka Bašič           splošna ambulanta
Ljubomira Gabršček-Lipužič    splošna ambulanta
Marica Rakar           medicina dela, prometa in športa

Bovec
Miranda Leban           otroški in šolski dispanzer
Bojan Rustja           splošna ambulanta
Zdravko Kravanja         splošna ambulanta

Kobarid
Miranda Leban           otroški in šolski dispanzer
Jurij Hafner           splošna medicina
Srđan Ljubetić          splošna ambulanta

Most na Soči
Andreja Krivec-Urbas       splošna ambulanta
Bojan Leban            splošna ambulanta

Podbrdo
Ana Kodranov           splošna ambulanta

Koper
Koper
Marta Semič-Maršič        otroški dispanzer
Nada Rončevič           otroški dispanzer
Lučka Rupert-Sajinčič       otroški dispanzer
Metka Bem             otroški dispanzer
Jasna Jenko            šolski dispanzer
Melanija Kocjan          šolski dispanzer
Ružica Koterle          šolski dispanzer
Irena Primožič-Koradin      šolski dispanzer
Ljubica Kolander-Bizjak      splošna ambulanta
Tonello Flaviano         splošna ambulanta
Jadran Kleibncetl         splošna ambulanta
Danica Gašperut-Urbanc      splošna ambulanta
Tatjana Cvetko          splošna ambulanta
Majda Lipušček          splošna ambulanta
Benjamin Štagar          splošna ambulanta
Miroslava Lisjak         zasebna splošna ambulanta
Rasta Tomc            zasebna splošna ambulanta
Andrej Radi            zasebna splošna ambulanta

Izola
Lejla Hercegovac         otroški dispanzer
Marisa Višnjevec-Tuljak      šolski dispanzer
Milena Oblak-Juh         šolski dispanzer
Anton Pejič            splošna ambulanta
Dušan Veselinovič         splošna ambulanta
Ivan Gregorič           splošna ambulanta
Marino Ferfolja          splošna ambulanta
Andreja Bajt           splošna ambulanta
Alenka Prelc           splošna ambulanta
Nada Janjatovič          splošna ambulanta
Tihomir Pešič           zasebna splošna ambulanta
Andrej Dernikovič         zasebna splošna ambulanta

Piran
Zvezdana Rostan          zasebni otroški dispanzer
Livija Sabadin          zasebni otroški dispanzer
Vesna Lazar-Danev         zasebni šolski dispanzer
Jasna Henigman          splošna ambulanta
Goran Dubaić           splošna ambulanta
Ratko Pavić            zasebna splošna ambulanta
Marija Vučko           zasebna splošna ambulanta
Maja Gabrijelčič         zasebna splošna ambulanta
Olga Šinkovec-Somrak       zasebna splošna ambulanta

Ilirska Bistrica
Ivica Smajla           otroški dispanzer
Odineja Komen           otroški dispanzer, splošna ambulanta
Ivan Kauzlarič          šolski dispanzer
Maksimiljan Modic         splošna ambulanta
Sonja Lovrič-Kiselić       splošna ambulanta
Gordana Živec-Kalan        splošna ambulanta
Vanda Ravnić-Glušić        splošna ambulanta
Marija Pejković          splošna ambulanta
Anja Štemberger          splošna ambulanta
Dorotea Gastović-Bebić      splošna ambulanta
Dražen Trlin           zasebna splošna ambulanta

Postojna
Barbara Rijavec-Primc       otroški dispanzer
Bernarda Krajnik-Valentič     šolski dispanzer
Mirjam Grmek           zasebna otroška in šolska ambulanta
Irena Vatovec-Progar       splošna ambulanta
Karmen Pahor           splošna ambulanta
Vladimir Savič          splošna ambulanta
Vesna Štular           splošna ambulanta
Božena Žižič           splošna ambulanta
Dragana Perušina-Đukič      splošna ambulanta
Magda Čeč-Doles          splošna ambulanta
Silvana Šajn-Žnidaršič      splošna ambulanta
Mate Gavran            zasebna splošna ambulanta
Beatrix Švent           zasebna splošna ambulanta

Pivka
Sonja Garmuš           zasebna splošna ambulanta
Dušana Pavlovič          zasebna splošna ambulanta
Nardo Stegel           zasebna splošna ambulanta

Sežana
Franc Tozon            otroški dispanzer
Jožica Mugoša           šolski dispanzer
Elizabeta Nabergoj        splošna ambulanta
Ivan Masič            splošna ambulanta
Miro Jurančič           splošna ambulanta
Iztok Mislej           splošna ambulanta
Marija Synteer          splošna ambulanta
Miran Fakin            splošna ambulanta
Sergej Tibljaš          splošna ambulanta
Neda Fakin-Maraž         splošna ambulanta
Semko Verem            splošna ambulanta
Vlasta Počkaj           splošna ambulanta
Josip Dobec            splošna ambulanta

Kranj
Jesenice
Franci Krajnik          ginekološko-porodniški oddelek
Dragica Kersnik          ginekološko-porodniški oddelek
Majda Medvešček          ginekološko-porodniški oddelek
Boris Tancar           ginekološko-porodniški oddelek
Peter Najdenov          ginekološko-porodniški oddelek
Milena Tolar-Vrečko        ginekološko-porodniški oddelek
Jelena Šolar           otroški in šolski dispanzer
Milena Pogačnik          otroški in šolski dispanzer
Eva Žefran            otroški in šolski dispanzer
Tatjana Črv            šolski dispanzer
Branimir Čeh           splošna ambulanta

Kranj
Ivica Ambrož-Kopač        ginekološko-porodniški oddelek
Andreja Cerkvenik-Škafar     ginekološko-porodniški oddelek
Neda Gizdavčič          otroški dispanzer
Marlena Belehar          otroški dispanzer
Alenka Ješe            otroški dispanzer
Dušan Golob            otroški dispanzer
Jana Jezeršek           šolski dispanzer
Marjeta Kuburič          šolski dispanzer
Katka Kordeš-Pešak        šolski dispanzer
Eva Torkar- Kramar        šolski dispanzer
Marija Žen-Škerjanec       šolski dispanzer
Aleš Paternoster         zasebna otroška ambulanta
Katka Pešak-Kordeš        splošna ambulanta
Damjana Pogačnik-Peternel     zasebna splošna ambulanta
Martina Demšar          Dom starejših občanov

Preddvor
Lili Gantar-Žura         Dom starejših občanov

Golnik
Darinka Trinkaus         bolnišnica Golnik

Radovljica
Lucija Baumgartner        otroški dispanzer
Tatjana Šketa           otroški in šolski dispanzer
Mojca Golja            šolski dispanzer
Marija Poženel          šolski dispanzer
Marjana Grm            splošna ambulanta
Pavel Podlesnik          zasebna splošna ambulanta
Damjana Pirih           zasebna splošna ambulanta
Mojca Golja            Dom dr. J. Benedika

Begunje
Janez Romih            Psihiatrična bolnica

Bled
Barbara Urbanc          otroški in šolski dispanzer
Lidija Pretnar-Pristov      otroški in šolski dispanzer
Bernarda Ferjan          otroški, šolski dispanzer in splošna amb.

Bohinjska Bistrica
Barbara Urbanc          otroški in šolski dispanzer
Branka Bizjak           splošna ambulanta

Škofja Loka
Urška Omejc            otroški dispanzer
Vera Šarf-Djindinovič       otroški dispanzer
Alenka Šumer-Pirc         otroški in šolski dispanzer
Marija Avsenik          otroški in šolski dispanzer
Alenka Pokorn-Kavčič       šolski dispanzer
Magdalena Selan          splošna ambulanta
Andrej Šubic           zasebna splošna ambulanta
Romana Pintar-Hafner       zasebna splošna ambulanta
Milena Medič-Novak        zasebna splošna ambulanta
Janez Dolenc           zasebna splošna ambulanta in MDPŠ
Marica Ivić-Alibegović      Center slepih in slabovidnih

Gorenja vas
Marija Avsenik          otroški in šolski dispanzer
Anda Perdan            splošna ambulanta

Železniki
Vera Šarf-Djindinovič       otroški in šolski dispanzer
Gregor Habjan           zasebna splošna ambulanta
Špela Peternelj          zasebna splošna ambulanta
Branko Košir           zasebna ambulanta družinske medicine

Žiri
Alenka Šumer-Pirc         otroški in šolski dispanzer
Dušan Sedej            zasebna splošna ambulanta
Ratko Radoševič          zasebna splošna ambulanta

Tržič
Hermina Dolinar-Krese       zasebna otroška in šolska ambulanta
Majda Cergolj           šolski dispanzer
Iztok Tomazin           splošna ambulanta
Darja Benedičič          zasebna splošna ambulanta
Tatjana Peharc          zasebna splošna ambulanta
Blaž Lavtižar           Dom Petra Uzar

Ljubljana
Cerknica
Metka Kavčič-Obreza        otroški in šolski dispanzer
Dušan Baraga            otroški in šolski dispanzer
Irena Gracar            šolski dispanzer
Lidija Šmalc            šolski dispanzer
Olga Doles            ambulanta splošne medicine
Darinka Klančar          ambulanta splošne medicine
Špelca Nahtigal          ambulanta splošne medicine
Zlatko Pogorilič         ambulanta splošne medicine
Lidija Šmalc           ambulanta splošne medicine
Slavica Usenik          ambulanta splošne medicine
Vladimira Janežič         ambulanta splošne medicine
Milenka Starc           ambulanta splošne medicine

Stari trg
Snežna Kordiš           ambulanta splošne medicine

Dol pri Ljubljani
Valerija Rus           zasebna splošna ambulanta

Domžale
Janez Grošelj           otroški dispanzer
Breda Šušteršič          otroški dispanzer
Mira Ažman            šolski dispanzer
Irena Klemenčič          otroški in šolski dispanzer
Snežna Cerar-Mazi         otroški in šolski dispanzer
Gordana Prijovič         otroški in šolski dispanzer
Alenka Goršek           zasebna otroška in šolska ambulanta
Aleksander Tršinar        zasebna otroška ambulanta
Irena Pretnar           zasebna otroška ambulanta
Polona Darja Burja        ambulanta splošne medicine
Marjan Loboda           ambulanta splošne medicine
Tomaž Mušič            ambulanta splošne medicine
Mirjam Pogačar Zajc        ambulanta splošne medicine
Sabina Senčar           ambulanta splošne medicine
Janez Svoljšak          ambulanta splošne medicine
Brigita Tršan Lesar        ambulanta splošne medicine
Jasna Černelič          ambulanta splošne medicine
Nada Hrastnik           ambulanta splošne medicine
Jožica Zabukošek         ambulanta medicine dela, prometa in športa
Ladislav Hace           zasebna splošna ambulanta
Mojca Zajc            zasebna splošna ambulanta
Marko Frangeš           zasebna splošna ambulanta
Matija Goršek           zas. ambulanta medicine dela, prometa in športa

Lukovica
Anja Babič            ambulanta splošne medicine

Moravče
Marjan Dežman           ambulanta splošne medicine

Grosuplje
Mojca Kos             otroški dispanzer
Mojca Štepec           šolski dispanzer
Štefka Zaviršek          otroški in šolski dispanzer
Janko Dolinar           ambulanta splošne medicine
Ciril Golob            ambulanta splošne medicine
Frančiška Grabljevec Miklavčič  ambulanta splošne medicine
Barbara Merše           ambulanta splošne medicine
Janez Mervič           ambulanta splošne medicine
Radivoje Pribakovič Brinovec   ambulanta splošne medicine
Barbara Sraka           ambulanta splošne medicine
Andreja Bahovec          ambulanta splošne medicine
Ana Praznik            ambulanta medicine dela, prometa in športa

Dobrepolje
Walid El Shawish         ambulanta splošne medicine

Struge
Zdravko Marič           ambulanta splošne medicine

Horjul
Janja Pric            zasebna splošna ambulanta

Hrastnik
Breda Urbanc-Zorčič        otroški dispanzer
Katarina Potušek-Kuhar      otroški dispanzer
Janja Stošicky          šolski dispanzer
Branko Krpina           ambulanta splošne medicine
Martin Mlinarič          ambulanta splošne medicine
Manca Starina           ambulanta splošne medicine
Seima Kazaferovič         ambulanta medicine dela, prometa in športa

Dol pri Hrastniku
Eldisa Kurbegovič         ambulanta splošne medicine

Idrija
Neda Krapš-Petek         otroški dispanzer
Majda Troha            šolski dispanzer
Franci Jereb           ambulanta splošne medicine
Anita Klančar           ambulanta splošne medicine
Nada Likar            ambulanta splošne medicine
Ana Marija Novak Knap       ambulanta splošne medicine
Silvij Straus           ambulanta splošne medicine
Bojan Pelhan           zasebna splošna ambulanta in MDPŠ

Cerkno
Djordje Fenjveši         ambulanta splošne medicine

Ig
Marija Štefančič         zasebna splošna ambulanta

Ivančna Gorica
Gregor Caserman          otroški in šolski dispanzer
Ana Marija Keršič         stroški in šolski dispanzer
Meta Čampa            ambulanta splošne medicine
Davorin Kastelic         ambulanta splošne medicine
Ivan Zupančič           ambulanta splošne medicine

Zagradec
Tonja Gomzi Hrabar        ambulanta splošne medicine

Kamnik
Vladimir Breznik         otroški dispanzer
Dušan Stare            šolski dispanzer
Slavko Novak           otroški in šolski dispanzer
Vlasta Kunaver          otroški in šolski dispanzer
Martina Bernot          zasebna otroška in šolska ambulanta
Terezija Ftičar          zasebna šolska ambulanta
Dianna Jones           otroško in šolsko varstvo
Majda Ambrož Mihelčič       ambulanta splošne medicine
Marta Jerman           ambulanta splošne medicine
Andreja Krt Lah          ambulanta splošne medicine
Bogdan Logar           ambulanta splošne medicine
Nadja Pfajfar Križnič       ambulanta splošne medicine
Jana Plavc            ambulanta splošne medicine
Ljiljana Radonjič Logar      ambulanta splošne medicine
Sašo Rebolj            ambulanta splošne medicine
Nevenka Šećer Dolenc       ambulanta splošne medicine
Snežana Dulčar Kostič       ambulanta splošne medicine
Igor Ivanetič           ambulanta medicine dela, prometa in športa
Olga Ložar            zasebna splošna ambulanta
Dragutin Ahlin          zasebna splošna ambulanta
Damjana Plešnar          zasebna splošna ambulanta

Komenda
Stanislav Sedlak         zasebna splošna ambulanta

Kočevje
Nives Prelesnik          otroški dispanzer
Bojan Štefančič          šolski dispanzer
Lidija Odorčič          zasebna otroška in šolska ambulanta
Andreja Rako           ambulanta splošne medicine
Milena Šterbenc          ambulanta splošne medicine
Milena Vidmar Romič        ambulanta splošne medicine
Stanislav Zajec          ambulanta splošne medicine
Jožica Boldan           zasebna splošna ambulanta
Tihomir Odorčič          zasebna splošna ambulanta
Nataša Žilevski P.        zasebna splošna ambulanta
Damir Lolič            zasebna splošna ambulanta
Verica Lolič           zasebna splošna ambulanta

Kočevska Reka
Simon Poje            ambulanta splošne medicine

Litija
Majda Samastur          otroški dispanzer
Marija Sikošek          šolski dispanzer
Marija Kralj-Jančar        otroški in šolski dispanzer
Milojka Juteršek         otroški in šolski dispanzer
Petra Jeretina          ambulanta splošne medicine
Sabina Kokot           ambulanta splošne medicine
Marko Kolšek           ambulanta splošne medicine
Tadeja Mantel Hauptman      ambulanta splošne medicine
Pavel Pajntar           ambulanta splošne medicine
Tanja Zelinka           ambulanta splošne medicine
Tanja Ptičar           zasebna splošna ambulanta
Nikolaj Benedičič         zasebna splošna ambulanta

Ljubljana Bežigrad
Simona Gradišek          otroški dispanzer
Marija Klugler-Bricelj      otroški dispanzer
Alenka Ramovš-Skledar       otroški dispanzer
Ksenija Jelenc          otroški dispanzer
Tanja Tratnik           otroški dispanzer
Vida Škrabar-Amon         otroški dispanzer
Majda Klinar           šolski dispanzer
Andreja Kumer-Lakner       šolski dispanzer
Šarlota Starc           šolski dispanzer
Irena Kržišnik          šolski dispanzer
Alenka Žagar-Slana        šolski dispanzer
Nuška Gvid            šolski dispanzer
Darja Mikec            zasebna otroška ambulanta
Melanija Nikič Gačeša       ambulanta splošne medicine
Jolanda Savernik         ambulanta splošne medicine
Tanja Abramič           ambulanta splošne medicine
Marija Demetrija Cvetko Zbačnik  ambulanta splošne medicine
Doroteja Drobnič Kovač      ambulanta splošne medicine
Andreja Kalan Lavrič       ambulanta splošne medicine
Ksenija Kmetič          ambulanta splošne medicine
Jasna Lavrač           ambulanta splošne medicine
Mojca Maffi            ambulanta splošne medicine
Nataša Poherc           ambulanta splošne medicine
Vekoslav Poje           ambulanta splošne medicine
Zora Roter            ambulanta splošne medicine
Mihaela Strgar Hladnik      ambulanta splošne medicine
Andrej Škrinjar          ambulanta splošne medicine
Milan Trost            ambulanta splošne medicine
Nada Prešeren           ambulanta splošne medicine
Mirjam Zemljak          ambulanta splošne medicine
Darko Taseski           ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Irena Kržič            ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Igor Gostič            ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Ljubinka Šaula Fabijanič     ambulanta splošne medicine Min. za obrambo
Marijana Nadižar Cerar      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Marija Mojca Prosen        ambulanta medicine dela, prometa in športa
Barbara Peče Breznik       zas. ambulanta medicine dela, prometa in športa
Jože Vidmar            zasebna splošna ambulanta
Marjana Grosek          zasebna splošna ambulanta
Mateja Tominec          zasebna splošna ambulanta
Vesna Rojc Pečnik         zasebna splošna ambulanta
Vesna Zadnikar          zasebna splošna ambulanta
Anton Gradišek          zasebna splošna ambulanta
Irena Grecs            zasebna splošna ambulanta
Marjana Simčič Polak       zasebna splošna ambulanta
Majda Vidic            zasebna splošna ambulanta
Nena Kopčaver Guček        zasebna splošna in spec. ambulanta
Davorina Petek          zasebna splošna in spec. ambulanta
Dejan Klančič           zasebna splošna in spec. ambulanta
Lilijana Ločniškar        zasebna splošna in spec. ambulanta
Ljubljana Center
Metka Potokar-Krajnik       otroški dispanzer
Zdenka Goluh           otroški dispanzer
Matej Kunaver           otroški dispanzer
Vlado Bricelj           otroški dispanzer
Marjeta Hribar          šolski dispanzer
Marjeta Homan           šolski dispanzer
Darja Rus             šolski dispanzer
Mojca Pisanski          šolski dispanzer
Danijela Zabukovec        šolski dispanzer
Daniela Kastelic-Lapanje     šolski dispanzer
Cvetka Dragoš-Jančar       zasebna otroška ambulanta
Sašo Baričevič          zasebna otroška ambulanta
Mojca Ostanek           ambulanta splošne medicine
Primož Štular           ambulanta splošne medicine
Maja Berčič            ambulanta splošne medicine
Branka Čelan Lucu         ambulanta splošne medicine
Marija Dovč            ambulanta splošne medicine
Angela Fonda           ambulanta splošne medicine
Tamara Fras Stefan        ambulanta splošne medicine
Gordana Jurkovič         ambulanta splošne medicine
Stanislav Ostanek         ambulanta splošne medicine
Vid Anton Prosenc         ambulanta splošne medicine
Valentina Šmon          ambulanta splošne medicine
Vida Tršan            ambulanta splošne medicine
Primož Aplenc           nujna medicinska pomoč
Krešimir Božikov         nujna medicinska pomoč
Dušica Cvitkovič         nujna medicinska pomoč
Romana Eržen Jakšič        nujna medicinska pomoč
Monika Jevšenak          nujna medicinska pomoč
Sašo Kavčič            nujna medicinska pomoč
Tadeja Kotar           nujna medicinska pomoč
Miha Kovač            nujna medicinska pomoč
Anica Novak            nujna medicinska pomoč
Nevenka Oblak Piltaver      nujna medicinska pomoč
Mateja Ogulin           nujna medicinska pomoč
Nedeljka Petrovič Koren      nujna medicinska pomoč
Renata Rajapakse         nujna medicinska pomoč
Marija Matejka Škufca       nujna medicinska pomoč
Rajko Vajd            nujna medicinska pomoč
Andrej Vidrih           nujna medicinska pomoč
Andrej Vrabec           nujna medicinska pomoč
Marko Zelinka           nujna medicinska pomoč
Milan Žnidaršič          nujna medicinska pomoč
Miloš Žužek            nujna medicinska pomoč
Mateja Bukovec          ambulanta medicine dela, prometa in športa
Alenka Butala Sedovnik      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Jožica Godec Bradač        ambulanta medicine dela, prometa in športa
Vida Alojzija Gregorič      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Tadeja Nagode           ambulanta medicine dela, prometa in športa
Jožefa Sotošek          ambulanta medicine dela, prometa in športa
Vida Šaranovič Erpič       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Franc Štular           obratna ambulanta Slovenija ceste
Stanka Kralj           obratna ambulanta RTV
Maja Kristl            amb. splošne medicine KC Klinič. Inštitut za MDPŠ
Vanja Vuga            amb. splošne medicine KC Klinič. Inštitut za MDPŠ
Anton Zupančič          amb. splošne medicine KC Klinič. Inštitut za MDPŠ
Anda Kokot            ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ
Tatjana Šolar           ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ
Alenka Trstenjak Dernovšek    ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ
Matjaž Jereb           zasebna splošna ambulanta
Nely Vodičar           zasebna splošna ambulanta
Alenka Peršič Ojsteršek      zasebna splošna ambulanta
Peter Franetovič         zasebna splošna ambulanta

Ljubljana Moste Polje
Aleksandra Plut          otroški dispanzer
Bojana Pavlica          otroški dispanzer
Cvetka Golmajer          otroški dispanzer
Srečko Šuštar           otroški dispanzer
Marija Jamnik-Vukovič       otroški dispanzer
Iva Kalinšek           otroški dispanzer
Olga Vrbošek           šolski dispanzer
Vlasta Premru-Pacek        šolski dispanzer
Breda Špoler           šolski dispanzer
Irena Gorišek           šolski dispanzer
Zvonimira Grošelj         šolski dispanzer
Milena Regvat-Rubida       šolski dispanzer
Vida Kovačič-Dmitrovič      šolski dispanzer
Andreja Blaj Sevšek        ambulanta splošne medicine
Mojca Fatur            ambulanta splošne medicine
Janez Kuštrin           ambulanta splošne medicine
Miodrag Markovič         ambulanta splošne medicine
Majdka Oberstar          ambulanta splošne medicine
Marija Šmid            ambulanta splošne medicine
Darinka Šoln           ambulanta splošne medicine
Polonca Zor            ambulanta splošne medicine
Igor Fatur            ambulanta splošne medicine
Majda Brovč            ambulanta splošne medicine
Katerina Bubnič Sotošek      ambulanta splošne medicine
Tadeja Čerin           ambulanta splošne medicine
Alenka Popovič          ambulanta splošne medicine
Marija Stojan           ambulanta splošne medicine
Marija Šlajpah          ambulanta splošne medicine
Živka Vivod Pečnik        ambulanta splošne medicine
Janja Ahčin            ambulanta splošne medicine
Irena Malis Smole         ambulanta splošne medicine
Jasmina Plahčinski        ambulanta splošne medicine
Bogoljub Rajič          ambulanta splošne medicine
Barbara Zor            ambulanta splošne medicine
Bojan Fatur            ambulanta splošne medicine
Vojka Kostevc           ambulanta splošne medicine
Alenka Franko           ambulanta medicine dela, prometa in športa
Matilda Jobnik Andrejić      ambulanta medicine dela, prometa in športa
Dušanka Rozman Perko       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Vlasta Zimic Pretnar       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Andrej Stare           zasebna splošna ambulanta

Ljubljana Šiška
Nevenka Kosec           otroški dispanzer
Janja Drobež           otroški dispanzer
Olga Turk-Slinkar         otroški dispanzer
Ida Dovžan            otroški dispanzer
Anka Sedej            otroški dispanzer
Ana Zidar             otroški dispanzer
Janusz Klim            šolski dispanzer
Velena Visenjak-Starman      šolski dispanzer
Janja Schweiger-Nemanič      šolski dispanzer
Barbara Lobe           šolski dispanzer
Maja Androjna           otroški in šolski dispanzer
Vesna Plevnik-Vodušek       zasebna otroška ambulanta
Marija Accetto Grozdanov     ambulanta splošne medicine
Milena Blaž Kovač         ambulanta splošne medicine
Mateja Bulc            ambulanta splošne medicine
Barbara Ferjan          ambulanta splošne medicine
Renata Jakopič Žlahtič      ambulanta splošne medicine
Boštjan Kocjančič         ambulanta splošne medicine
Mojca Kovač            ambulanta splošne medicine
Katja Kramar Perovnik       ambulanta splošne medicine
Dušanka Lendero Pintar      ambulanta splošne medicine
Tanja Marinko           ambulanta splošne medicine
Neva Marušič           ambulanta splošne medicine
Marija Meden           ambulanta splošne medicine
Vlasta Mišetič          ambulanta splošne medicine
Aleksandra Mrak          ambulanta splošne medicine
Branka Štigl           ambulanta splošne medicine
Bogdan Vičar           ambulanta splošne medicine
Orena Vujasinovič         ambulanta splošne medicine
Igor Golobič           ambulanta splošne medicine
Radica Kodrič Premrl       ambulanta medicine dela, prometa in športa
Majda Koser Zore         ambulanta medicine dela, prometa in športa
Breda Ana Poženel Srakar     ambulanta medicine dela, prometa in športa
Tatjana Zavodnik         zasebna splošna ambulanta

Šentvid
Nada Saje-Hribar         otroški dispanzer
Neda Dovjak            šolski dispanzer
Marjana Šalehar          šolski dispanzer
Aleksandra Škulj         otroški in šolski dispanzer
Terezija Jernej Sekirnik     ambulanta splošne medicine
Antonija Poplas Susič       ambulanta splošne medicine
Goran Radonjič          ambulanta splošne medicine
Viljema Remic           ambulanta splošne medicine
Jidija Truden           ambulanta splošne medicine

Medvode
Marija Logar-Kržišnik       predšolski dispanzer
Vida Šuštaršič-Bregar       šolski dispanzer
Mihaela Arhar           ambulanta splošne medicine
Milorad Jocič           ambulanta splošne medicine
Andreja Muster Štefančič     ambulanta splošne medicine
Metka Pentek           ambulanta splošne medicine
Jelka Premelč           ambulanta medicine dela, prometa in športa MNZ

Vič
Majda Hočevar-Acceto       otroški dispanzer
Jožica Selan           otroški dispanzer
Nada Poredoš           otroški dispanzer
Sonja Lobnik           otroški dispanzer
Metka Marolt           otroški dispanzer
Tončka Tratar           otroški dispanzer
Alenka Rosina           šolski dispanzer
Živa Grgič-Koritnik        šolski dispanzer
Sonja Čadež            šolski dispanzer
Barbara Weibl           šolski dispanzer
Jerca Kurent           šolski dispanzer
Borut Banič            zasebna otroška ambulanta
Meta Perme-Finžgar        zasebna otroška ambulanta
Ajda Cimperman          zasebna otroška ambulanta
Helena Andrenšek         zasebna šolska in splošna ambulanta
Maja Jekovec-Vrhovšek       otroško in šolsko varstvo
Jasna Dekleva           ambulanta splošne medicine
Ines Glavan Lenassi        ambulanta splošne medicine
Zvazdana Jablanov         ambulanta splošne medicine
Andreja Kajzelj Žvanut      ambulanta splošne medicine
Marko Kocijan           ambulanta splošne medicine
Marjetka Križaj Čepon       ambulanta splošne medicine
Dušanka Ljubič Gantar       ambulanta splošne medicine
Simona Repar Bornšek       ambulanta splošne medicine
Karmen Šuštaršič Svetič      ambulanta splošne medicine
Maja Vrhovec           ambulanta splošne medicine
Vincenc Logar           ambulanta splošne medicine
Alenka Vojvoda          ambulanta splošne medicine
Rogerio Lucas Garza Santos    ambulanta splošne medicine
Mojca Lenče Kastelic       ambulanta splošne medicine
Marjan Oštarič          ambulanta splošne medicine
Franc Rudolf Vaupotič       ambulanta splošne medicine
Ana Klun             ambulanta medicine dela, prometa in športa
Gojmir Žorž            zasebna splošna ambulanta
Lijana Petek Hojker        zasebna splošna ambulanta
Jasna Blaha            zasebna splošna ambulanta
Boštjan Hostnik          zasebna splošna ambulanta
Branka Kuštrin          zasebna splošna ambulanta

Dobrava
Živa Trčič            ambulanta splošne medicine

Polhov Gradec
Tomšič Marko           ambulanta splošne medicine

Velike Lašče
Darina Grmek Štrukelj       ambulanta splošne medicine
Breda Krišto           ambulanta splošne medicine

Vnanje Gorice
Ksenija Jeras           ambulanta splošne medicine
Katarina Planinec         ambulanta splošne medicine

Logatec
Jasna Čuk-Rupnik         otroški dispanzer
Dragica Džaič           šolski dispanzer
Marta Globočnik          ambulanta splošne medicine
Tamara Goslar Žiberna       ambulanta splošne medicine
Lucija Jagodic Klipšteter     ambulanta splošne medicine
Darja Modic Likar         ambulanta splošne medicine
Katarina Turk           ambulanta splošne medicine
Andrea Turk Šverko        ambulanta splošne medicine
Sebastijan Žuraj         ambulanta splošne medicine

Mengeš
Janez Vasle            zasebna otroška in šolska ambulanta
Gabrijela Kovač          zasebna splošna ambulanta
Marta Rižnar Bregar        zasebna splošna ambulanta

Preserje
Igor Gabriel           zasebna splošna ambulanta

Ribnica
Anica Marolt           otroški dispanzer
Justina Lušin           šolski dispanzer
Peter Rus             otroški in šolski dispanzer
Irena Češarek           otroški in šolski dispanzer
Matjaž Kolenc           ambulanta splošne medicine
Marjeta Kregar Jeranko      ambulanta splošne medicine
Alenka Nadler Žagar        ambulanta splošne medicine
Dušan Ruparčič          ambulanta splošne medicine

Loški Potok
Peter Rus             ambulanta splošne medicine

Sodražica
Irena Češarek           ambulanta splošne medicine

Škofljica
Tatjana Jezerc Križanič      zasebna splošna ambulanta

Trbovlje
Marjeta Opresnik-Pešec      šolski dispanzer
Tomaž Vahtar           otroški in šolski dispanzer
Alja Bojovič           otroški in šolski dispanzer
Lučka Molka            otroški in šolski dispanzer
Amira Hajdarevič         ambulanta nujne medicinske pomoči
Ljudmila Bren           ambulanta splošne medicine
Anton Golob            ambulanta splošne medicine
Jožef Golobič           ambulanta splošne medicine
Marija Manca Jerman        ambulanta splošne medicine
Monika Mlinar Agrež        ambulanta splošne medicine
Emilija Pirc Ćurić        ambulanta splošne medicine
Marija Štendler          ambulanta splošne medicine
Zvjezdana Vrhovnik        ambulanta splošne medicine
Pavlica Vidic Černuta       ambulanta medicine dela, prometa in športa

Vrhnika
Marija Popit-Stanovnik      otroški dispanzer
Helena Rožmanc-Drašler      otroški dispanzer
Andreja Zupan           šolski dispanzer
Dušan Mihelčič          otroški in šolski dispanzer
Ljubomira B. Prebil        zasebna splošna ambulanta
Dunja Piršič Koren        zasebna splošna ambulanta
France Cukjati          zasebna splošna ambulanta
Darko Lavrenčič          zasebna splošna ambulanta
Primož Rus            zasebna splošna ambulanta

Borovnica
Marija Munda           ambulanta splošne medicine
Majda Žagar            ambulanta splošne medicine

Vodice
Dragan Grujičič          zasebna splošna ambulanta

Zagorje
Alenka Rus            otroški dispanzer
Zdenko Uranič           otroški dispanzer
Metoda Drnovšek          otroški in šolski dispanzer
Marija Grošelj-Kerin       zasebna otroška in šolska ambulanta
Darja Bastič           ambulanta splošne medicine
Franc Novak            ambulanta splošne medicine
Erna Sajovic           ambulanta splošne medicine
Darja Smolej           ambulanta splošne medicine
Irena Lazar            zas. ambulanta medicine dela, prometa in športa
Roman Kralj            zasebna splošna ambulanta

Izlake
Berta Ključevšek Novak      ambulanta splošne medicine

Zdravstveni dom za študente
univerze v Ljubljani
Marija Murko-Bencik        študentski dispanzer
Terezija Oven           študentski dispanzer
Irena Simčič Mrhar        študentski dispanzer
Martina Jež            študentski dispanzer
Mateja Škerjanec         študentski dispanzer
Mojca Miholič           študentski dispanzer
Olga Lonec-Pogačar        študentski dispanzer

Železniški zdravstveni dom
Helena Bogina Puš         ambulanta splošne medicine
Nusret Čobo            ambulanta splošne medicine
Andrej Viršček          ambulanta splošne medicine
Marinka Nose Čerkez        ambulanta splošne medicine
Marija Simona Rajšek       ambulanta splošne medicine
Janez Zore            ambulanta medicine dela, prometa in športa

Maribor
Slovenska Bistrica
Višnja Zorko           otroški dispanzer
Breda Kodelič           otroški dispanzer
Jožica Lešnik-Hren        šolski dispanzer
Jasna Brkljačič          šolski dispanzer
Olga Čanžek            šolski dispanzer

Lenart
Petar Šuput            otroški dispanzer
Sreten Nakičenovič        otroški dispanzer
Božena Pejkovič          šolski dispanzer

Ptuj
Svetlana Klinkon         zasebna otroška ambulanta
Iris Zrilič            zasebna otroška ambulanta
Lidija Letonja-Jaušovec      zasebna otroška ambulanta
Brigita Habjanič-Merc       zasebna otroška ambulanta
Erik Šolman            zasebna otroška ambulanta
Lidija Lotrič           šolski dispanzer
Aleksandra Einfalt-Šomen     šolski dispanzer
Branka Andolšek-Tominc      zasebna šolska ambulanta
Jadranka Šolman          zasebna šolska ambulanta

Ormož
Boris Vouk            otroški dispanzer
Zlatka Vičar-Polak        šolski dispanzer

Maribor
Marjeta Korbar          otroški in šolski dispanzer
Suzana Škorjanc-Antonič      otroški in šolski dispanzer
Anka Prodanovič          otroški dispanzer
Majda Feršič-Skok         otroški dispanzer
Elizabeta Muršak         otroški dispanzer
Ida Škobalj-Hrovat        otroški dispanzer
Vera Gušič-Ljepović        otroški dispanzer
Jernej Završnik          otroški dispanzer
Martin Bigec           otroški dispanzer
Polona Seme-Ciglenečki      otroški dispanzer
Alenka Melink           otroški dispanzer
Katarina Koražija-Krajšek     otroški dispanzer
Irena Vizovišek          otroški dispanzer
Mojca Švab-Zavratnik       otroški dispanzer
Barbara Dietner Merkan      otroški dispanzer
Andreja Krebs           otroški dispanzer
Erika Udovič-Dovnik        otroški dispanzer
Igor Dovnik            otroški dispanzer
Cveta Babič            otroški dispanzer
Tatjana Krajnik          otroški in šolski dispanzer
Leon Radolli           šolski dispanzer
Marjana Stanko-Flakus       šolski dispanzer
Marija Žiberna          šolski dispanzer
Eva Lovše-Perger         šolski dispanzer
Polona Kajba-Keršič        šolski dispanzer
Božena Kolar           šolski dispanzer
Branka Kvas-Kučič         šolski dispanzer
Miroslava Pečnik-Gerlec      šolski dispanzer
Mojca Goršič-Frank        šolski dispanzer
Alenka Skačej           šolski dispanzer
Lore Žiger            šolski dispanzer

Murska Sobota
Murska Sobota
Blaga Dalič            otroški dispanzer
Tanja Horvat           šolski dispanzer
Ildiko Sarnyai          zasebna otroška ambulanta
Alojz Strupi           zasebna otroška ambulanta
Zdenka Korošec-Kanič       zasebna otroška ambulanta
Vlasta Grabar           zasebna otroška in šolska ambulanta
Nada Šavel Švagelj        splošna ambulanta
Irena Rihtaršič          zasebna splošna ambulanta
Zvezdica Rajnar Voroš       zasebna splošna ambulanta

Rakičan
Leonida Kous           splošna bolnišnica
Milan Nemeš            splošna bolnišnica

Beltinci
Amalija Mettler          zasebna otroška ambulanta

Cankova
Marija Perič           zasebna splošna ambulanta

Gornja Radgona
Anka Korošec           otroški in šolski dispanzer, splošna ambulanta

Ljutomer
Božena Borjan           otroški dispanzer
Jože Šumak            šolski dispanzer
Sunčica Cezarec          šolski dispanzer
Josip Kocen            splošna ambulanta
Bavec Breda            zasebna splošna ambulanta
Milana Pozderec          zasebna splošna ambulanta

Križevci
Ljubica Gašparac         zasebna splošna ambulanta

Lendava
Antun Lisjak           otroški dispanzer
Suzana Toka Bakos         šolski dispanzer, splošna ambulanta
Fodor Gustav           zasebna otroška ambulanta
Vass Vilmos            zasebna splošna ambulanta

Novo mesto
Črnomelj
Ivanka Štefanič          otroški dispanzer
Mojca Tomc-Jurman         šolski dispanzer
Ljiljana Špec           splošna ambulanta
Zlatko Borič           zasebna splošna ambulanta
Krešimir Macan          zasebna splošna ambulanta

Vinica
Mojca Tomc-Jurman         šolska ambulanta
Jasna Baltič           splošna ambulanta

Semič
Marija Plut            otroška in splošna ambulanta
Mojca Tomc-Jurman         šolska ambulanta

Krško
Renata Lokar-Kolbas        otroški dispanzer
Marjana Volarič          otroški dispanzer
Domagoj Poževski         otroški dispanzer
Dragoslava Odobaša        šolski dispanzer
Nada Jensterle          splošna ambulanta
Stane Sunčič           zasebna splošna ambulanta
Emil Šprajc            zasebna splošna ambulanta

Kostanjevica
Melita Sever           šolska in splošna ambulanta

Senovo
Janja Rošker           šolska ambulanta
Janja Zorko-Kurinčič       splošna ambulanta

Metlika
Radojka Ivoševič         otroški dispanzer
Elizabeta Srebočan        šolski dispanzer in splošna ambulanta

Novo mesto
Helena Rihar           otroški dispanzer
Jolanda Pavec-Repše        otroški dispanzer
Božidar Weiss           otroški dispanzer
Lidija Žalec           otroški dispanzer
Šana Dušanka Vodnik        otroški dispanzer
Alenka Schweiger-Pavlakovič    otroški dispanzer
Gabrijela Humar          šolski dispanzer
Maruša Levstik-Plut        šolski dispanzer
Majda Stojanovič         šolski dispanzer
Dragica Živkovič-Dular      šolski dispanzer
Irena Zorc            šolski dispanzer
Lea Jerman-Gorišek        šolski dispanzer
Matjaž Roženberger        splošna ambulanta
Damijan Gazvoda          zasebna splošna ambulanta
Miroslav Mance          železničarska splošna ambulanta
Tatjana Remec           splošna bolnišnica

Straža
Franc Kokalj           zasebna otroška, šolska in splošna ambulanta
Ivan Balog            zasebna splošna ambulanta

Dolenjske Toplice
Darja Vrevc-Pavlin        šolska in splošna ambulanta

Šentjernej
Ivan Baburič           otroška, šolska in splošna ambulanta

Škocjan
Mirjam Vide-Katič         splošna ambulanta

Žužemberk
Nataša Žagar-Arkar        otroška, šolska in splošna ambulanta

Trebnje
Andreja Humar-Žgank        otroški dispanzer
Darinka Strmole          šolski dispanzer
Bogomir Humar           splošna ambulanta

Mokronog
Marta Pančur           splošna ambulanta

Mirna
Bojana Tratar           splošna ambulanta

Dob pri Mirni
Draženka Latinovič        Zavod za prestajanje kazni zapora

Ravne
Ravne
Magdalena Gruden-Večko      otroški dispanzer
Janeta Kodrin-Pušnik       šolski dispanzer
Marija Ognjanovič         splošna ambulanta
Francka Šmid-Borovnik       splošna ambulanta
Zdenka Koželj-Rekanovič      dežurna ambulanta
Diana Prezelj-Jezernik      zasebni medicinski center
Hermina Osojnik          zasebna splošna ambulanta

Prevalje
Rozalija Mirnik-Štrucl      otroški in šolski dispanzer
Jelka Kotnik           splošna ambulanta

Mežica
Drago Večko            splošna ambulanta

Črna
Ana Fajmut            splošna ambulanta in Center za usposabljanje, delo in varstvo

Dravograd
Nadica Hleb            otroški in šolski dispanzer
Franc Heber            splošna ambulanta

Radlje
Sanja Budrovčan          otroški dispanzer
Ivica Podrzavnik         zasebna šolska ambulanta
Saša Rakič            splošna ambulanta

Vuzenica
Irena Kržan            zasebna otroška in šolska ambulanta
Andrej Haložan          splošna ambulanta

Ribnica na Pohorju
Franc Kenk            splošna ambulanta

Podvelka
Ivan Kralj            splošna ambulanta

Črneče
Irena Lasič            Koroški dom starostnikov

Slovenj Gradec
Milena Lasbaher          otroški dispanzer
Miroslava Cajnkar-Kac       šolski dispanzer
Marija Areh            šolski dispanzer
Darinka Hartman-Krnc       splošna ambulanta

Mislinja
Miroslava Cajnkar-Kac       otroški in šolski dispanzer
Tilka Prevolnik          splošna ambulanta
Leonarda Pirmanšek        zasebna splošna ambulanta


AAA Zlata odličnost