Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1125. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Hitra srečka", stran 2105.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS) in drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 4. 9. 2001 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V pravilih igre na srečo Hitra srečka, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa uprava družbe dne 11. 2. 1999 in 18. 1. 2001, se v prvem odstavku 5. člena, na koncu prvega stavka doda vejico in besedilo:
»serija pa je razdeljena na dva segmenta, vsak po 1,000.000 srečk.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst dobitkov:
---------------------------------------------------------------
       Število      Vrednost         Skupna
       dobitkov      dobitka        vrednost
---------------------------------------------------------------
       1      2,000.000 SIT      2,000.000 SIT
       2      1,000.000 SIT      2,000.000 SIT
       20       100.000 SIT      2,000.000 SIT
       100       20.000 SIT      2,000.000 SIT
       200       10.000 SIT      2,000.000 SIT
       1.000      5.000 SIT      5,000.000 SIT
       2.000      2.000 SIT      4,000.000 SIT
       5.000      1.000 SIT      5,000.000 SIT
       10.000       500 SIT      5,000.000 SIT
       100.000      300 SIT     30,000.000 SIT
       110.000      200 SIT     22,000.000 SIT
       460.000      150 SIT     69,000.000 SIT
Skupaj    688.323              150,000.000 SIT«
---------------------------------------------------------------
Četrti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Število in vrednost dobitkov, razen dobitek za 2,000.000 SIT, se razdeli točno na dva segmenta, znotraj segmentov pa so enakomerno porazdeljeni. Dobitek za 2,000.000 SIT je v seriji naključno razporejen.«
2. člen
Spremenita se druga in peta alinea 6. člena pravil tako, da glasita:
»– prostor v katerem so natisnjene številke od 0 do 99 ali znaki O ali X, denarni zneski in kontrolna številka. Prostor je prekrit s premazom,
– napis na srečki »HITRA SREČKA« in ime segmenta »TRI V VRSTO« ali »ZLATA RIBICA«.
Besedilo osme alinee 6. člena se spremeni, tako da glasi za segment srečk, z imenom »ZLATA RIBICA«:
»– Odstrani premaz na sončku in na ribicah. Srečka ima dobitek, če je odkrita številka v sončku enaka odkriti številki ene od ribic. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan poleg te številke.«
in za segment srečk z imenom »TRI V VRSTO«:
»– Odstranite premaz na srečki. Srečka je dobitna, če odkrijete tri enake znake X ali O v vodoravni, navpični ali diagonalni vrsti. V tem primeru vam pripada dobitek, vpisan v polju »DOBITEK«.
3. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
»V igri z imenom »TRI V VRSTO« udeleženec izve za rezultat, ko v polju odstrani premaz. Srečka je dobitna, če je v polju odkrita kombinacija treh enakih znakov X ali O v vodoravni, navpični ali diagonalni vrsti. V tem primeru udeležencu pripada dobitek v vrednosti, ki je zapisan v polju poleg dobitne kombinacije. Če v polju ni odkritih treh znakov X ali O v vodoravni, navpični ali diagonalni vrsti, srečka nima dobitka.
V igri z imenom »ZLATA RIBICA« udeleženec izve za rezultat, ko na sončku in ribicah odstrani premaz. Če je odkrita številka v sončku enaka odkriti številki ene od ribic, udeležencu pripada dobitek v znesku, ki je vpisan poleg te številke na ribici. Če nobena od odkritih številk na ribicah ni enaka odkriti številki v sončku, srečka nima dobitka.«
4. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 11. člena tako, da glasi:
»Dobitke v vrednosti do 30.000 SIT izplačujejo prodajalci.«
5. člen
Ostala določila teh pravil ostanejo nespremenjena.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 21. serijo srečk.
Št. 190/01
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-10/99-14 dne 19. 10. 2001.

AAA Zlata odličnost