Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1119. Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam, stran 2062.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) in odredbe o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02) izdaja ministrica za gospodarstvo po uradni dolžnosti naslednjo
O D L O Č B O
1
Prizna se veljavnost ES listinam o skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami direktive ES o enostavnih tlačnih posodah (87/404/EEC, 90/488/EC, 93/68/EC). ES listine o skladnosti veljajo, če jih je sestavil priglašeni organ s seznama priglašenih organov Komisije ES.
ES izjave o skladnosti, ki jih je sestavil proizvajalec, veljajo za proizvode, skladne z odredbo o enostavnih tlačnih posodah.
Dobavitelj mora na zahtevo pristojnih organov predložiti kopije originalov ustreznih ES listin o skladnosti, ki so jih izdali priglašeni organi iz 2. točke in kopijo originala ustrezne proizvajalčeve ES izjave o skladnosti ter njen slovenski prevod, podpisan s strani pooblaščene osebe dobavitelja.
2
Seznam priglašenih organov, ki so na dan izdaje te odločbe priglašeni Komisiji ES, je vsebovan v prilogi te odločbe, ki je njen sestavni del. Vpogled v ažuriran seznam priglašenih organov je dostopen pri Ministrstvu za gospodarstvo.
3
Ta odločba velja za vse dobavitelje, ki dajejo na ozemlju Republike Slovenije v promet oziroma v uporabo enostavne tlačne posode, ki morajo izpolnjevati zahteve odredbe o enostavnih tlačnih posodah.
4
Ta odločba velja do pristopa Republike Slovenije k Evropski skupnosti ali do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost