Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2002 z dne 15. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2002 z dne 15. 3. 2002

Kazalo

1069. Uredba o dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje, stran 1785.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje
1. člen
V 3. členu uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01) se v poglavju k. o. Velika dolina, v sklopu »Avtocesta z mejnim prehodom Obrežje: Trasa avtoceste, priključki, deviacije:« za številko 66/3 dodata številki »66/4, 66/5,«.
2. člen
V 25. členu se v poglavju Rušitve objektov za alineo »gospodarska poslopja v lasti Petrola, št. parcele *272 k.o. Velika dolina.« doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi gradnje mejnega prehoda Obrežje in z njim povezanimi ureditvami se odkupi ali prestavi gospodarski objekt (kozolec), št. parcele 148/2 k. o. Velika dolina.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/2001-4
Ljubljana, dne 8. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost