Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2002 z dne 15. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2002 z dne 15. 3. 2002

Kazalo

1047. Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice JAKOBU TORKARJU - posmrtno, stran 1769.

Na podlaga 8. člena odloka o priznanjih občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2000), 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/2001), je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinski svet občine Jesenice na 37. redni seji dne 28. 2. 2002 srejel
S K L E P
o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice JAKOBU TORKARJU – posmrtno
1. člen
Jakobu Torkarju (23. 7. 1932 – 10. 2. 2002), z Jesenic, se “NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE Jesenice“ podeli – posmrtno.
2. člen
“Naziv častnega občana občine Jesenice“, se podeli Jakobu Torkarju, akademskemu slikarju, ki je s svojimi umetniškimi stvaritvami pomembno vplival k ugledu občine Jesenice doma in v svetu – po smrtno.
Izjemno obsežen in izrazno razvejan ustvarjalni opus Jakoba Torkarja, se razteza od slik – pretežno krajine, tihožitja in portretov – v vseh izraznih tehnikah (olju, akvarelu, pastelu, tempera, kreda, mešana tehnika, gvaš, risba, grafika), do kiparstva, medaljerstva, oblikovanja panoram za turistične prospekte, časopisne ilustracije, druge uporabne grafike, knjižne opreme, izdelave diplom, plakatov, domicilnih listin in stenske dekoracije.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 901-1/01
Jesenice, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost