Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

1008. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine, stran 1731.

Na podlagi 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja ministrica za gospodarstvo
O D R E D B O
o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine
1. člen
Ta odredba opredeljuje s turizmom neposredno povezane dejavnosti in določa razporeditev teh dejavnosti v skupine glede na njihovo stopnjo odvisnosti od turizma.
2. člen
Opredelitev dejavnosti iz prejšnjega člena, katerih nazivi izhajajo iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), zajema naslednje dejavnosti, ki so, glede na stopnjo odvisnosti od turizma, razporejene v štiri skupine, kot sledi:
1. skupina dejavnosti:
G/50.5 Trgovina na drobno z motornimi gorivi
H/55 Gostinstvo
I/63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
O/92.71 Prirejanje iger na srečo
O/92.621 Dejavnost marin
2. skupina dejavnosti:
I/60.10 Železniški promet
I/60.21 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
I/60.22 Dejavnost taksistov
I/60.23 Drug kopenski potniški promet
I/61.10 Pomorski promet
I/61.20 Promet po rekah, jezerih, prekopih
I/62.10 Zračni promet na rednih linijah
I/62.20 Izredni zračni promet
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.22 Dajanje ladij v najem
K/71.23 Dajanje zračnih plovil v najem
O/92.13 Kinematografska dejavnost
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.6 Športna dejavnost
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
3. skupina dejavnosti:
DA/15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil
DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
DN/36.40 Proizvodnja športnih izdelkov
G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G/51.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G/52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah
G/52.33 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
J/65.121 Dejavnost bank
4. skupina dejavnosti:
A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A/01.13 Vinogradništvo in sadjarstvo
A/01.5 Lov in lovske storitve
B/05.02 Ribogojstvo
DE/22.15 Drugo založništvo
G/52.31 Dejavnost lekarn
J/66.03 Druga zavarovanja, razen življenjskega
K/74.40 Oglaševanje
K/74.81 Fotografska dejavnost
O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
O/93.02 Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
O/93.05 Druge osebne storitve
3. člen
Opredelitev dejavnosti po tej odredbi ne velja za tiste s turizmom povezane dejavnosti, ki se opravljajo na nepridobitni podlagi.
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99).
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-103/2002-1
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti