Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

996. Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev, stran 1718.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 23. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o denarnem darilu občine staršem novorojencev
1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja denarnega darila (v nadaljevanju: darila) staršem novorojencev, določa upravičence, višino darila in pogoje za uveljavitev darila iz proračunskih sredstev Občine Polzela.
2. člen
Višino darila določi občinski svet ob sprejetju proračuna in se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo, na tekoči račun ali hranilno knjižico upravičenca.
3. člen
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata stalno prebivališče v Občini Polzela.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do darila tisti od staršev, s katerim ima otrok prijavljeno skupno stalno bivališče v občini.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do darila s pisnim zahtevkom, h kateremu morajo priložiti:
– izpiske iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico,
– naziv banke in številko tekočega računa, oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže darilo.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do darila v letu, v katerem je otrok rojen, oziroma najkasneje do 31. januarja naslednjega leta, za otroke rojene v preteklem letu.
6. člen
O dodelitvi darila odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Polzela.
7. člen
Darilo nakaže Občina Polzela v 30 dneh od prejetja vloge.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 202-00/001/02
Polzela, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti