Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2002 z dne 13. 3. 2002

Kazalo

969. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena, stran 1677.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke *3, *4/1, *4/2, *4/3, 1/28, 1/34, 1/35 (del), 1/4, 1/5, 1/7, 10/1, 11/3, 258/12 (del), 258/6, 263/1 (del), 6/2 (del), 8, 9, vse k.o. Dolane.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod).
Vplivno območje spomenika obsega vse odprte in grajene površine v radiju 300 m okoli zarisane meje spomenika ter območja v širši okolici, na katerih bi bili lahko postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-5
Ljubljana, dne 1. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti