Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

954. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2002, stran 1647.

Na podlagi 7. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 25. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2002
1. člen
Ta odlok ureja izračun povprečne gradbene cene za m2 koristne površine stanovanj (v nadaljevanju: gradbena cena) ter določitev cene za nakup, prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Pri izračunu gradbene cene se upošteva JUS U.C. 2.100 in III. stopnja opremljenosti. Gradbena cena ne zajema povprečnih stroškov urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti zemljišča na dan 1. 1. 2002.
Gradbena cena vključuje plačila za dajatve naslednjih priključkov: vode, kanalizacije, plina, toplotne energije, elektrike, telefona in stroške financiranja.
Gradbena cena zajema tudi vrednost skupnih prostorov in naprav, ki so sestavni in funkcionalni del nepremičnine.
Gradbena cena na dan 1. 1. 2002 znaša 170.400 SIT.
3. člen
Določitev cene m2 za nakup, prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča je odvisna od gradbene cene in od vrednosti posameznega območja, izražene v odstotkih, za katero se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Skladno z odlokom, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, so stavbna zemljišča razdeljena v sedem območij, katerih vrednost je izražena v naslednjih odstotkih za:
I.  območje   od 15,00%   do 17,00%,   povprečje   16,00%
II.  območje   od 12,00%   do 14,00%,   povprečje   13,00%
III. območje   od 10,00%   do 12,00%,   povprečje   11,00%
IV.  območje   od 8,00%   do 10,00%,   povprečje   9,00%
V.  območje   od 6,00%   do 8,00%,   povprečje   7,00%
VI.  območje   od 4,00%   do 6,00%,   povprečje   5,00%
VII. območje   od 3,00%   do 5,00%,   povprečje   4,00%.
4. člen
Gradbena cena in cena za stavbno zemljišče se mesečno revalorizirata z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča (funkcionalno zemljišče) in na katerem, skladno z veljavnim urbanističnim aktom ni predvidena gradnja objektov, je cena nakupa ali prodaje m2 zemljišča za:
– površine zemljišča do vključno 100 m2 v višini 30% od cene, ki se določi skladno s 3. členom tega odloka,
– površine zemljišča nad 100 m2 v višini 40% od cene, ki se določi skladno s 3. členom tega odloka.
6. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za objekte javne infrastrukture, je cena m2 nakupa ali prodaje zemljišča lahko nižja, vendar ne nižja kot 25% od cene, ki se določi skladno s 3. členom tega odloka.
7. člen
V primeru oddaje zemljišča glede na namen njegove uporabe znaša letna najemnina m2 zemljišča za:
– kioske, stojnice, gostinske vrtove in ostale premične prodajne objekte v višini 50% od cene, določene v 3. členu tega odloka,
– postavitev gradbenih odrov oziroma gradbišč v višini 40% od cene, določene v 3. členu tega odloka,
– organiziranje različnih rekreacijskih, športnih in drugih prireditev v višini od 10% do 25% od cene, določene v 3. členu tega odloka,
– ureditev parkirnih in drugih prometnih površin ter površine za skladiščenje in razstavne eksponate v višini od 10% do 30% od cene, določene v 3. členu tega odloka,
– ureditev zelenic in vrtov v višini 1% od cene, določene v 3. členu tega odloka.
8. člen
Kadar je Mestna občina Ljubljana uporabnik zemljišč za namene iz prejšnjega člena tega odloka, ali kadar jih namenja za humanitarne akcije, se najemnina ne zaračunava.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3590-6/01-3
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti