Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

940. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 1621.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Hodoš na 25. redni seji dne 7. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
V odloku o nadomestilu stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 21/01) se spremenijo 15., 16., 18., 20., 21. in 22. člen, ki se glasijo:
“15. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se v dveh območjih ovrednoti z naslednjim številom točk:
----------------------------------------------------------------
                          Območje
----------------------------------------------------------------
Lega in namen                 1.       2.
----------------------------------------------------------------
1. stanovanjski namen             180      150
2. poslov. namen gospod. dej.         250      220
3. poslov. namen družb. dej.         180      162
4. počitniške dejavnosti           280      250
----------------------------------------------------------------
16. člen
Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča
Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v dva razreda ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
----------------------------------------------------------------
                          Območje
----------------------------------------------------------------
Objekt                    1.       2.
----------------------------------------------------------------
1. Individualna stanovanjska hiša       140      120
2. Stanov. hiša z gospod. poslopjem      120      110
3. Objekt z 2–4 stanovanji          120      108
4. Objekt s 5–10 stanovanji          100       90
5. Objekt z 11 in več stanovanji       80       72
----------------------------------------------------------------
18. člen
Izjemne ugodnosti
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih.
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih se ovrednotijo z naslednjim dodanim številom točk:
----------------------------------------------------------------
Dejavnost                      Območje
----------------------------------------------------------------
1.       2.
----------------------------------------------------------------
1. kmetijstvo, lov, gozdarstvo
(nad 2000 m2 neposrednih proizvodnih
kapacitet)                   200      180
2. ribištvo – ribogojstvo           200      180
3. distrib. elektrike, plina in vode      500      450
4. predelovalne dejavnosti           200      180
5. gradbeništvo                200      180
6. ravnanje z odpadki             300      270
7. trgovina, popravila motornih vozil in
izdelkov široke porabe             400      300
8. gostinstvo                 400      300
9. promet, skladiščenje in zveze        370      333
10. bančništvo in zavarovalništvo       1500     1000
11. poslovanje z nepremičninami, najem in
poslovne storitve               1500     1000
12. zdravstvo in socialno varstvo       200      180
13. druge javne skupine in osebne
storitvene dejavnosti             300      270
14. zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem                     50      28
15. poštne in telekomunikacijske storitve   1500     1000
-----------------------------------------------------------------
20. člen
Merila za druga stavbna zemljišča
Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:
----------------------------------------------------------------
Drugi objekti                    Število točk
----------------------------------------------------------------
elektro vodi (primarni)
– podzemni                          50
– nadzemni                          100
telekomunikacijski vodi in plinovodi
– podzemni                          20
– nadzemni                          40
bencinski servis                       500
– odprta skladišča                      50
– gostinski vrtovi                      50
----------------------------------------------------------------
Površina za distribucijo električne energije so površine znotraj ograjenega območja stikališč in površine transformatorskih postaj.
Površine na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi, telekomunikacijski vodi in plinovodi so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 1 m2 za 1 dolžinski meter vode. Za površine, na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni vodi, pa se obračunata 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.
Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se upošteva dejanska površina le-te oziroma površina, ki je ograjena.
Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
21. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Hodoš določi občinski svet vsako leto posebej s sklepom.
22. člen
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk iz 12., 15., 16., 18., 19., 20. člena tega odloka, zmanjšano za točke 17. člena pomnoži s površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila se določi tako, da se mesečna višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena pomnoži s številom 12 (mesecev).
Vsaka sprememba števila točk in površine se pri odmeri nadomestila zavezancu upošteva naslednji mesec po nastali spremembi.
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče iz 20. člena se določi v skladu s tem členom in upoštevanjem točk za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča iz 12. člena tega odloka.
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se s 1. 1. 2002.”
Št. 063/02
Hodoš, dne 12. februarja 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti