Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

925. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, stran 1612.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. in 37. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00 in 86/00), odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 28. redni seji dne 27. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
Občinski svet izdaja seznam neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna za leto 2002:
Neposredni uporabniki proračuna občine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Šifra    Matična   Šifra        Ime          Kraj      Občina
    uporabnika  številka  ustanovit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     7515    5883679    2    Uprava in organi občine   Črna/Kor.   Črna na Koroš.
2.     7896    5231752    2      KS Žerjav          Žerjav   Črna na Koroš.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posredni uporabniki proračuna občine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Šifra    Matična   Šifra        Ime          Kraj      Občina
    uporabnika  številka  ustanovit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     6477   5087368    2    Osnovna šola Črna na Kor.  Črna/Kor.   Črna na Koroš.
2.     6912   5087406    2     Osnovna šola Juričevega   Ravne/Kor.  Ravne na Koroš.
                               Drejčka
3.     7125   5089301    2     Glasbena šola Ravne na   Ravne/Kor.  Ravne na Koroš.
                               Koroškem
4.     3739   5052866    2   Koroška osrednja knjižnica   Ravne/Kor.  Ravne na Koroš.
                           dr. Franc Sušnik
5.     3788   5743745    2     Koroški muzej Ravne na   Ravne/Kor.  Ravne na Koroš.
                               Koroškem
6.     3053   5216125    1     Center za socialno delo   Ravne/Kor.  Ravne na Koroš.
                          Ravne na Koroškem
7.     6415   5055822    2     Vzgojnovarstveni zavod  Slovenj Gradec  Slovenj Gradec
                            Slovenj Gradec
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-12-0/02
Črna na Koroškem, dne 28. februarja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.