Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

915. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost, stran 1601.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 20. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
1. člen
S tem odlokom se na novo uvaja in določa višina, način obračunavanja in plačevanja povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Povračilo za priključno zmogljivost so dolžni plačati vsi uporabniki vode, ki so ali se bodo priključili na javno vodovodno omrežje.
3. člen
Sredstva, zbrana s povračilom za priključno zmogljivost se v skladu s pogodbo o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi vodovodnimi cevovodi in z drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na sistemu mariborskega vodovoda, koristijo za:
– zagotavljanje novih vodnih virov,
– investicijska vzdrževanja in novogradnjo objektov in naprav magistrala in črpališč vode,
– zaščito in izboljšanje kvalitete pitne vode na obstoječih črpališčih,
– kritje obratovalnih stroškov objektov in naprav magistrala in črpališč vode,
– odkup zemljišč na vodnih virih.
4. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost, ki je odvisna od dimenzije vodomera, se plačuje mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovodnega omrežja ob mesečnem obračunu za porabljeno vodo.
5. člen
Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku znaša za:
----------------------------------------------------------------
Dimenzijo vodomera               Znesek SIT/mesec
----------------------------------------------------------------
13                            580,19
20                            966,99
25                           1,353,78
30                           2,320,77
40                           3,867,95
                            5,801,93
80                           15.471,80
                            23.207,70
150                          58.019,25
----------------------------------------------------------------
Višina povračila za priključno zmogljivost po priključku se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi določi občinski svet.
6. člen
Obračunavanje povračila za priključno zmogljivost se začne s 1. 4. 2002.
Do ustanovitve skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe oskrbe z vodo ter sprejetje predmetnega odloka v vseh občinah, podpisnicah pogodbe iz 3. člena, se zbrana sredstva namenjajo za financiranje projektov vodooskrbe v Občini Benedikt in se do tedaj obračunava 50% priključne zmogljivosti, navedene v 5. členu tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-001/99
Benedikt, dne 25. februarja 2002.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti