Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2002 z dne 11. 3. 2002

Kazalo

908. Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A), stran 1585.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika (PZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. februarja 2002.
Št. 001-22-13/02
Ljubljana, dne 7. marca 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-A)
1. člen
V pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 26/01) se v drugem odstavku 8. člena za besedilom “tuja javna ladja,“ doda besedilo, ki se glasi: “tuja vojaška jedrska ladja, tuja vojaška ladja z jedrskim orožjem,“.
V 1. točki drugega odstavka 8. člena se za besedilom “za tujo vojaško ladjo“ postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi “tujo vojaško jedrsko ladjo in tujo vojaško ladjo z jedrskim orožjem“.
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Obisk oziroma muditev v notranjih morskih vodah Republike Slovenije se ne sme dovoliti tuji vojaški ladji, ki s svojim obiskom ogroža varnost Republike Slovenije.“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/94-6/7
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti