Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002

Kazalo

867. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 1528.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95, 23/99 in 36/00), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86 in 5/90, Uradni list RS – stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93 in 29/95), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), šestega odstavka 24. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), drugega odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), 6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – mednarodne pogodbe, št. 9/97), zakona o ratifikaciji baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) in zakona o ratifikaciji rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99 – mednarodne pogodbe, št. 26/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 111/01) se v Prilogi 1:
– črtata tarifni oznaki 0106 11 00 in 0106 12 00 s pripadajočim besedilom;
– za tarifno oznako 0106 19 10 in pripadajočim besedilom, doda tarifna oznaka in besedilo, ki se glasita:
“0106 19 90  – – – drugi          D6(na 2)        D6(na 2)“
– pri tarifni oznaki 0106 20 00 režim uvoza “S5(na 1)“ nadomesti z režimom uvoza “S6(na 2)“;
– črta tarifna oznaka 0106 31 00 s pripadajočim besedilom;
– pri tarifnih oznakah 0106 32 00 do vključno 0106 90 00 režim uvoza “S5(na 1)“ nadomesti z režimom uvoza “S6(na 2)“;
– črtajo tarifne oznake od 2619 00 do vključno 2713 90 90 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 2842 10 00 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 3006 do vključno 3201 90 90 s pripadajočim besedilom;
– pri tarifni oznaki 3824 90 99 pri režimu izvoza in uvoza “D6“ doda opomba št. 1, ki se glasi: “Samo za mešanice delno halogeniranih acikličnih ogljikovodikov“;
– črtajo tarifne oznake od 3825 do vključno 3825 30 00 s pripadajočim besedilom;
– črtajo tarifne oznake od 8548 10 21 do vključno 8548 10 99 s pripadajočim besedilom;
– črta tarifna oznaka 9305 90;
– tarifna oznaka “9305 90 10“ nadomesti s tarifno oznako “9305 91 00“ in tarifna oznaka “9305 90 90“ s tarifno oznako “9305 99 00“.
2 Samo za prostoživeče vrste živali
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-6
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost