Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

851. Odredba o zgornji meji količine vina za lastno rabo, stran 1506.

Na podlagi štirinajstega odstavka 45. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 33/01 in 99/01) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o zgornji meji količine vina za lastno rabo
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa zgornjo mejo količine vina, ki se malim proizvajalcem vina (v nadaljevanju: zavezancem) prizna za lastno rabo brez plačila trošarine (v nadaljnjem besedilu: priznana lastna raba).
2. člen
(definicija vina)
Za vino se štejejo vsa mirna in peneča vina v skladu z 39. členom zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 33/01 in 99/01). Vina posebnih trgatev so vina, za katera je značilen poseben čas trgatve, način predelave oziroma nege.
3. člen
(priznana lastna raba vina)
Priznana lastna raba na leto znaša 10 litrov vina posebnih trgatev in 230 litrov drugega vina na polnoletnega člana gospodinjstva zavezanca.
4. člen
(definicija gospodinjstva)
Za gospodinjstvo se po tej odredbi šteje skupnost oseb, ki skupaj porabljajo dohodne za osnovne življenjske potrebe in imajo skupno stalno (oziroma začasno) prebivališče.
5. člen
(ugotavljanje količin priznane lastne rabe)
Količina priznane lastne rabe za vino se na zavezanca ugotovi tako, da se priznana lastna raba na polnoletnega člana gospodinjstva pomnoži s številom polnoletnih članov gospodinjstva zavezanca.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-10/02
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost