Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

840. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2002, stran 1480.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87, 16/87) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 37. seji dne 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2002
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2002.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U. C. 2. 100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2001 135.112 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Jesenice za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 17.180 SIT na m2 koristne stanovanjske površine:
– za komunalne objekte in naprave individualni rabe (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 7.735 SIT/m2,
– za komunalne objekte in naprave kolektivne rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje) 9.446 SIT/m2.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 7% do 9%, ki obsega: mesto Jesenice, zahodno od potoka Ukova in severno od železniške proge Ljubljana–Jesenice–Beljak, Mejni plato Karavanke, Počivališče Jesenice in Plavški travnik I. in II;
II. območje od 6% do 8%, ki obsega: ostala naselja mesta Jesenice ter območja naselij: Podmežakla, Slovenski Javornik, Koroška Bela, Hrušica in Blejska Dobrava;
III. območje od 4% do 6,5%, ki obsega: mesto Jesenice med reko Savo Dolinko in železniško progo Jesenice – Nova Gorica, naselje Podkočna ter primestna naselja Kočna, Lipce in Potoki;
IV. območje od 2,5% do 5%, ki obsega: vsa ostala območja Občine Jesenice, ki niso opredeljena v območjih I., II., III.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-2/01
Jesenice, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost