Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

835. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje obrtne cone v Lipovcih, stran 1472.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 39. redni seji dne 14. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje obrtne cone v Lipovcih
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območje obrtne cone v Lipovcih, ki ga je pod št. 01/02-ZN/BE izdelalo podjetje ZEU – družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota in to v dveh variantah.
II
Osnutek zazidalnega načrta se razgrne v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci in prostorih Krajevne skupnosti Lipovci.
Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva objave tega sklepa v javnem glasilu.
III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične osebe oziroma njeni zainteresirani ali prizadeti, pisne pripombe, predloge k osnutku zazidalnega načrta pri Občinski upravi občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci ali na Krajevno skupnost Lipovci.
IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku zazidalnega načrta se določi naknadno in se objavi na krajevno običajen način.
Št. 350-05/161
Beltinci, dne 14. februarja 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost